Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 1
  Chương 1

  207

  14.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  164

  14.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  140

  14.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  137

  14.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  126

  14.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  122

  14.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  113

  14.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  103

  14.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  108

  14.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  110

  14.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  90

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  78

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  80

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  66

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  66

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  75

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  62

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  62

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  72

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  64

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  59

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  59

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  61

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  62

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  67

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  69

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  75

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  74

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  76

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  78

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  63

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  74

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  48

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  51

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  5

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  3

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  2

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  1

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  1

  13.06.2021
  25 coin