Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 104
 • Mở đầu

  3.013

  08.02.2021
 • Chương 1

  2.778

  08.02.2021
 • Chương 2

  2.566

  08.02.2021
 • Chương 3

  2.288

  08.02.2021
 • Chương 4

  2.032

  08.02.2021
 • Chương 5

  1.892

  08.02.2021
 • Chương 6

  1.734

  08.02.2021
 • Chương 7

  1.656

  08.02.2021
 • Chương 8

  1.560

  08.02.2021
 • Chương 9

  1.516

  08.02.2021
 • Chương 10

  1.577

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 11

  1.256

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 12

  1.067

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 13

  979

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 14

  896

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 15

  862

  15.02.2021
  25 point
 • Chương 16

  808

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 17

  782

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  755

  08.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  750

  15.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  730

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 21

  690

  29.03.2021
  25 point
 • Chương 22

  714

  05.04.2021
  25 point
 • Chương 23

  716

  12.04.2021
  25 point
 • Chương 24

  700

  19.04.2021
  25 point
 • Chương 25

  724

  26.04.2021
  25 point
 • Chương 26

  708

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  689

  10.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  645

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  668

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  663

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  631

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 32

  631

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 33

  583

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 34

  581

  14.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  574

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 36

  568

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  581

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  560

  23.06.2021
  25 point
 • Chương 39

  548

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 40

  532

  28.06.2021
  25 point
 • Chương 41

  527

  30.06.2021
  25 point
 • Chương 42

  516

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 43

  499

  05.07.2021
  25 point
 • Chương 44

  473

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 45

  467

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 46

  471

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 47

  469

  14.07.2021
  25 point
 • Chương 48

  452

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 49

  444

  19.07.2021
  25 point