Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 25
 • Mở đầu
  Mở đầu

  113

  08.02.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  95

  08.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  88

  08.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  76

  08.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  67

  08.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  60

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  68

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  62

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  51

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  50

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  50

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  40

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  29

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  35

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  29

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  25

  15.02.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  22

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  19

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  18

  08.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  16

  15.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  1

  22.03.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  1

  29.03.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  1

  05.04.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  1

  12.04.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  1

  19.04.2021
  25 coin