Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 49
 • Ch.1: Chuyển công tác (1)
  Ch.1: Chuyển công tác (1)

  9.368

  10.02.2021
 • Ch.2: Chuyển công tác (2)
  Ch.2: Chuyển công tác (2)

  7.451

  10.02.2021
 • Ch.3: Chuyển công tác (3)
  Ch.3: Chuyển công tác (3)

  6.701

  10.02.2021
 • Ch.4: Chuyển công tác (4)
  Ch.4: Chuyển công tác (4)

  6.295

  10.02.2021
 • Ch.5: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (1)
  Ch.5: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (1)

  5.809

  10.02.2021
 • Ch.6: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (2)
  Ch.6: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (2)

  5.332

  10.02.2021
 • Ch.7: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (3)
  Ch.7: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (3)

  5.081

  10.02.2021
 • Ch.8: Hater (1)
  Ch.8: Hater (1)

  4.856

  10.02.2021
 • Ch.9: Hater (2)
  Ch.9: Hater (2)

  4.664

  10.02.2021
 • Ch.10: Hater (3)
  Ch.10: Hater (3)

  4.541

  10.02.2021
 • Ch.11: Hater (4)
  Ch.11: Hater (4)

  3.868

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.12: Hater (5)
  Ch.12: Hater (5)

  3.322

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.13: Sự thật (1)
  Ch.13: Sự thật (1)

  3.068

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.14: Sự thật (2)
  Ch.14: Sự thật (2)

  3.071

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.15: Sự thật (3)
  Ch.15: Sự thật (3)

  3.030

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.16: Sự thật (4)
  Ch.16: Sự thật (4)

  2.898

  17.02.2021
  25 point
 • Ch.17: Sự thật (5)
  Ch.17: Sự thật (5)

  2.788

  24.02.2021
  25 point
 • Ch.18: App (1)
  Ch.18: App (1)

  2.837

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.19: App (2)
  Ch.19: App (2)

  3.859

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.20: App (3)
  Ch.20: App (3)

  3.547

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.21: App (4)
  Ch.21: App (4)

  3.099

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.22: App (5)
  Ch.22: App (5)

  2.807

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.23: Mơ hồ (1)
  Ch.23: Mơ hồ (1)

  2.858

  03.03.2021
  25 point
 • Ch.24: Mơ hồ (2)
  Ch.24: Mơ hồ (2)

  2.799

  10.03.2021
  25 point
 • Ch.25: Mơ hồ (3)
  Ch.25: Mơ hồ (3)

  2.794

  17.03.2021
  25 point
 • Ch.26: Mơ hồ (4)
  Ch.26: Mơ hồ (4)

  2.756

  24.03.2021
  25 point
 • Ch.27: Mơ hồ (5)
  Ch.27: Mơ hồ (5)

  2.778

  31.03.2021
  25 point
 • Ch.28: Lý thuyết cái phễu (1)
  Ch.28: Lý thuyết cái phễu (1)

  2.740

  07.04.2021
  25 point
 • Ch.29: Lý thuyết cái phễu (2)
  Ch.29: Lý thuyết cái phễu (2)

  3.987

  14.04.2021
  25 point
 • Ch.30: Lý thuyết cái phễu (3)
  Ch.30: Lý thuyết cái phễu (3)

  3.077

  21.04.2021
  25 point
 • Ch.31: Lý thuyết cái phễu (4)
  Ch.31: Lý thuyết cái phễu (4)

  2.761

  28.04.2021
  25 point
 • Ch.32: Lý thuyết cái phễu 5)
  Ch.32: Lý thuyết cái phễu 5)

  2.763

  05.05.2021
  25 point
 • Ch.33: Lý thuyết cái phễu (6)
  Ch.33: Lý thuyết cái phễu (6)

  2.866

  10.05.2021
  25 point
 • Ch.34: Dù sao (1)
  Ch.34: Dù sao (1)

  2.917

  10.05.2021
  25 point
 • Ch.35: Dù sao (2)
  Ch.35: Dù sao (2)

  628

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.36: Dù sao (3)
  Ch.36: Dù sao (3)

  472

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.37: Dù sao (4)
  Ch.37: Dù sao (4)

  413

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.38: Hoạt động rèn luyện (1)
  Ch.38: Hoạt động rèn luyện (1)

  385

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.39: Hoạt động rèn luyện (2)
  Ch.39: Hoạt động rèn luyện (2)

  357

  11.05.2021
  25 coin
 • Ch.40: Hoạt động rèn luyện (3)
  Ch.40: Hoạt động rèn luyện (3)

  370

  12.05.2021
  25 coin
 • Ch.41: Hoạt động rèn luyện (4)
  Ch.41: Hoạt động rèn luyện (4)

  492

  13.05.2021
  25 coin
 • Ch.42: Hoạt động rèn luyện (5)
  Ch.42: Hoạt động rèn luyện (5)

  514

  14.05.2021
  25 coin
 • Ch.43: Ngày hè (1)
  Ch.43: Ngày hè (1)

  381

  15.05.2021
  25 coin
 • Ch.44: Ngày hè (2)
  Ch.44: Ngày hè (2)

  296

  16.05.2021
  25 coin
 • Ch.45: Ngày hè (3)
  Ch.45: Ngày hè (3)

  344

  19.05.2021
  25 coin
 • Ch.46: Ngày hè (4)
  Ch.46: Ngày hè (4)

  289

  26.05.2021
  25 coin
 • Ch.cuối: Ngày hè (5)
  Ch.cuối: Ngày hè (5)

  382

  02.06.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện (1)
  Ngoại truyện (1)

  347

  09.06.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện (2)
  Ngoại truyện (2)

  245

  16.06.2021
  25 coin