Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 29
 • Chương 1
  Chương 1

  666

  02.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  451

  04.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  405

  04.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  378

  04.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  366

  04.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  374

  04.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  401

  04.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  401

  04.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  363

  04.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  375

  04.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  381

  04.02.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  378

  04.02.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  301

  04.02.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  235

  04.02.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  32

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  33

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  33

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  23

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  25

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  37

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  22

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  22

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  15

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  17

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  17

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  28

  11.02.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  19

  18.02.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  38

  25.02.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  23

  04.03.2021
  25 coin
Tải ngay