Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 62
 • Chương 1
  Chương 1

  19.115

  02.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  15.380

  04.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  14.084

  04.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  13.258

  04.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  12.553

  04.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  11.607

  04.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  11.378

  04.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  10.956

  04.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  10.386

  04.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  10.286

  04.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  8.536

  04.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  7.830

  04.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  6.848

  04.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  6.785

  04.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  6.575

  04.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  6.603

  04.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  7.140

  04.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  6.708

  04.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  6.646

  04.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  6.891

  04.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  6.731

  08.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  6.953

  08.02.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  7.008

  08.02.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  7.148

  08.02.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  7.361

  08.02.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  7.909

  11.02.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  7.517

  18.02.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  8.069

  25.02.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  7.829

  04.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  7.687

  11.03.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  7.339

  18.03.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  7.175

  25.03.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  7.042

  01.04.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  6.700

  08.04.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  6.362

  15.04.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  6.108

  22.04.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  5.923

  29.04.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  5.596

  06.05.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  5.468

  13.05.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  5.452

  20.05.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  5.451

  27.05.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  4.851

  03.06.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  1.429

  10.06.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  1.144

  17.06.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  935

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  839

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  757

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  745

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  718

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  811

  24.06.2021
  25 coin