Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 80
 • Chương 1

  31.113

  02.02.2021
 • Chương 2

  25.915

  04.02.2021
 • Chương 3

  24.074

  04.02.2021
 • Chương 4

  22.247

  04.02.2021
 • Chương 5

  21.010

  04.02.2021
 • Chương 6

  19.262

  04.02.2021
 • Chương 7

  18.825

  04.02.2021
 • Chương 8

  18.252

  04.02.2021
 • Chương 9

  17.440

  04.02.2021
 • Chương 10

  17.336

  04.02.2021
 • Chương 11

  14.735

  04.02.2021
 • Chương 12

  12.838

  04.02.2021
 • Chương 13

  11.203

  04.02.2021
 • Chương 14

  10.922

  04.02.2021
 • Chương 15

  10.513

  04.02.2021
 • Chương 16

  10.448

  04.02.2021
 • Chương 17

  11.136

  04.02.2021
 • Chương 18

  10.490

  04.02.2021
 • Chương 19

  10.362

  04.02.2021
 • Chương 20

  10.701

  04.02.2021
 • Chương 21

  10.427

  08.02.2021
 • Chương 22

  10.616

  08.02.2021
 • Chương 23

  10.686

  08.02.2021
 • Chương 24

  10.741

  08.02.2021
 • Chương 25

  10.942

  08.02.2021
 • Chương 26

  11.790

  11.02.2021
 • Chương 27

  11.184

  18.02.2021
 • Chương 28

  11.979

  25.02.2021
 • Chương 29

  11.583

  04.03.2021
 • Chương 30

  11.551

  11.03.2021
 • Chương 31

  11.002

  18.03.2021
 • Chương 32

  10.873

  25.03.2021
 • Chương 33

  10.839

  01.04.2021
 • Chương 34

  10.463

  08.04.2021
 • Chương 35

  10.023

  15.04.2021
 • Chương 36

  9.811

  22.04.2021
 • Chương 37

  9.710

  29.04.2021
 • Chương 38

  9.500

  06.05.2021
 • Chương 39

  9.547

  13.05.2021
 • Chương 40

  9.777

  20.05.2021
 • Chương 41

  10.565

  27.05.2021
 • Chương 42

  10.835

  03.06.2021
 • Chương 43

  10.514

  10.06.2021
 • Chương 44

  10.127

  17.06.2021
 • Chương 45

  9.709

  21.06.2021
 • Chương 46

  9.382

  21.06.2021
 • Chương 47

  9.138

  21.06.2021
 • Chương 48

  9.130

  21.06.2021
 • Chương 49

  8.764

  21.06.2021
 • Chương 50

  8.710

  24.06.2021