Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 44
 • Chương 1
  Chương 1

  5.554

  02.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  4.138

  04.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.689

  04.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  3.367

  04.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  3.194

  04.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.886

  04.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.848

  04.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.729

  04.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  2.514

  04.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.565

  04.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.301

  04.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  2.277

  04.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  1.972

  04.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  1.993

  04.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.955

  04.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.902

  04.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  2.119

  04.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.942

  04.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.906

  04.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  2.009

  04.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.938

  08.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  2.069

  08.02.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  2.175

  08.02.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  2.499

  08.02.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  2.631

  08.02.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  2.838

  11.02.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  2.653

  18.02.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  2.768

  25.02.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  2.168

  04.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  324

  11.03.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  202

  18.03.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  176

  25.03.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  181

  01.04.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  149

  08.04.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  149

  15.04.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  149

  22.04.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  158

  29.04.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  164

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  191

  13.05.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  225

  20.05.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  261

  27.05.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  324

  03.06.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  305

  10.06.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  202

  17.06.2021
  25 coin