Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  1.181

  05.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  880

  07.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  823

  07.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  783

  07.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  853

  07.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  814

  07.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  773

  07.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  670

  07.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  668

  07.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  664

  07.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  618

  07.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  646

  07.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  565

  07.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  539

  07.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  529

  07.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  515

  07.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  556

  07.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  523

  07.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  485

  07.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  508

  07.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  530

  08.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  462

  08.02.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  442

  08.02.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  408

  08.02.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  422

  08.02.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  385

  14.02.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  368

  21.02.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  332

  28.02.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  354

  28.02.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  332

  28.02.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  278

  28.02.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  55

  28.02.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  44

  28.02.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  49

  07.03.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  60

  14.03.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  56

  21.03.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  57

  28.03.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  38

  04.04.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  45

  05.04.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  45

  06.04.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  42

  07.04.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  36

  08.04.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  33

  09.04.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  43

  10.04.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  55

  11.04.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  52

  18.04.2021
  25 coin