Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 112
 • Chương 1

  38.865

  05.02.2021
 • Chương 2

  33.896

  07.02.2021
 • Chương 3

  31.678

  07.02.2021
 • Chương 4

  29.627

  07.02.2021
 • Chương 5

  28.816

  07.02.2021
 • Chương 6

  26.405

  07.02.2021
 • Chương 7

  25.082

  07.02.2021
 • Chương 8

  23.911

  07.02.2021
 • Chương 9

  23.365

  07.02.2021
 • Chương 10

  22.861

  07.02.2021
 • Chương 11

  20.054

  07.02.2021
 • Chương 12

  17.099

  07.02.2021
 • Chương 13

  15.440

  07.02.2021
 • Chương 14

  14.565

  07.02.2021
 • Chương 15

  13.843

  07.02.2021
 • Chương 16

  13.227

  07.02.2021
 • Chương 17

  13.147

  07.02.2021
 • Chương 18

  12.757

  07.02.2021
 • Chương 19

  12.260

  07.02.2021
 • Chương 20

  12.034

  07.02.2021
 • Chương 21

  12.651

  08.02.2021
 • Chương 22

  11.834

  08.02.2021
 • Chương 23

  11.853

  08.02.2021
 • Chương 24

  11.609

  08.02.2021
 • Chương 25

  11.431

  08.02.2021
 • Chương 26

  11.110

  14.02.2021
 • Chương 27

  10.610

  21.02.2021
 • Chương 28

  10.418

  28.02.2021
 • Chương 29

  10.414

  28.02.2021
 • Chương 30

  10.260

  28.02.2021
 • Chương 31

  9.724

  28.02.2021
 • Chương 32

  9.867

  28.02.2021
 • Chương 33

  9.784

  28.02.2021
 • Chương 34

  10.099

  07.03.2021
 • Chương 35

  10.777

  14.03.2021
 • Chương 36

  10.622

  21.03.2021
 • Chương 37

  10.331

  28.03.2021
 • Chương 38

  10.019

  04.04.2021
 • Chương 39

  10.671

  05.04.2021
 • Chương 40

  10.427

  06.04.2021
 • Chương 41

  9.704

  07.04.2021
 • Chương 42

  9.667

  08.04.2021
 • Chương 43

  9.329

  09.04.2021
 • Chương 44

  9.303

  10.04.2021
 • Chương 45

  9.218

  11.04.2021
 • Chương 46

  9.211

  18.04.2021
 • Chương 47

  8.960

  25.04.2021
 • Chương 48

  8.782

  02.05.2021
 • Chương 49

  8.588

  02.05.2021
 • Chương 50

  8.277

  02.05.2021