Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Ch.1: Công chúa của nước bị diệt vong
  Ch.1: Công chúa của nước bị diệt vong

  352

  31.01.2021
 • Ch.2: Vương gia lạnh lùng
  Ch.2: Vương gia lạnh lùng

  300

  31.01.2021
 • Ch.3: Tiểu công chúa bệnh nặng
  Ch.3: Tiểu công chúa bệnh nặng

  262

  31.01.2021
 • Ch.4: Tiểu nô tỳ rắc rối
  Ch.4: Tiểu nô tỳ rắc rối

  254

  31.01.2021
 • Ch.5: Vương gia dỗ ngủ
  Ch.5: Vương gia dỗ ngủ

  282

  31.01.2021
 • Ch.6: Nuôi nhầm tiểu tổ tông
  Ch.6: Nuôi nhầm tiểu tổ tông

  281

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.7: Công chúa "tuyệt sắc"
  Ch.7: Công chúa "tuyệt sắc"

  214

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.8: Yến tiệc hoàng cung
  Ch.8: Yến tiệc hoàng cung

  213

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.9: Tiểu công chúa trốn mất
  Ch.9: Tiểu công chúa trốn mất

  210

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.10: Xem ra phải dạy dỗ lại
  Ch.10: Xem ra phải dạy dỗ lại

  231

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.11: Nguyên nhân trèo cây
  Ch.11: Nguyên nhân trèo cây

  189

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.12: Vương gia ấu trĩ
  Ch.12: Vương gia ấu trĩ

  175

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.13: Ăn nhầm thuốc tăng lực
  Ch.13: Ăn nhầm thuốc tăng lực

  148

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.14: Nửa đêm chơi trò gia đình
  Ch.14: Nửa đêm chơi trò gia đình

  123

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.15: Không muốn thức dậy
  Ch.15: Không muốn thức dậy

  113

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.16: Lần đầu làm nũng
  Ch.16: Lần đầu làm nũng

  103

  07.02.2021
  25 point
 • Ch.17: Vi Vi mất tích
  Ch.17: Vi Vi mất tích

  100

  14.02.2021
  25 point
 • Ch.18: Lục soát toàn thành
  Ch.18: Lục soát toàn thành

  82

  21.02.2021
  25 point
 • Ch.19: Nói ba hoa nhưng thật ra cũng bị trói
  Ch.19: Nói ba hoa nhưng thật ra cũng bị trói

  104

  28.02.2021
  25 point
 • Ch.20: Giấu ám khí làm của riêng
  Ch.20: Giấu ám khí làm của riêng

  86

  07.03.2021
  25 point
 • Ch.21: Không nhận thức được
  Ch.21: Không nhận thức được

  69

  14.03.2021
  25 point
 • Ch.22: Hiểm cảnh chồng chất
  Ch.22: Hiểm cảnh chồng chất

  4

  21.03.2021
  25 coin
 • Ch.23: Kẻ nào sai khiến
  Ch.23: Kẻ nào sai khiến

  4

  28.03.2021
  25 coin
 • Ch.24: Thứ gọi là "tình huynh đệ"
  Ch.24: Thứ gọi là "tình huynh đệ"

  6

  04.04.2021
  25 coin
 • Ch.25: Đêm khuya triệu kiến
  Ch.25: Đêm khuya triệu kiến

  4

  11.04.2021
  25 coin
 • Ch.26: Hoàng uy bị lung lay
  Ch.26: Hoàng uy bị lung lay

  2

  18.04.2021
  25 coin