Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 25
 • Ch.1: "Xuyên nhanh" có gì ăn không?
  Ch.1: "Xuyên nhanh" có gì ăn không?

  164

  21.01.2021
 • Ch.2: Thích thì tạt nước lại đi
  Ch.2: Thích thì tạt nước lại đi

  153

  21.01.2021
 • Ch.3: Lộ mặt sớm quá không thú vị
  Ch.3: Lộ mặt sớm quá không thú vị

  146

  21.01.2021
 • Ch.4: Chân trẫm dài bao nhiêu nào?
  Ch.4: Chân trẫm dài bao nhiêu nào?

  136

  21.01.2021
 • Ch.5: Anh trai nuôi hơi lạ
  Ch.5: Anh trai nuôi hơi lạ

  155

  21.01.2021
 • Ch.6: Đoán xem tôi sẽ làm gì cô?
  Ch.6: Đoán xem tôi sẽ làm gì cô?

  168

  21.01.2021
 • Ch.7: Anh nuôi định làm gì thế?
  Ch.7: Anh nuôi định làm gì thế?

  172

  21.01.2021
 • Ch.8: Tôi muốn giành gia tài với anh
  Ch.8: Tôi muốn giành gia tài với anh

  141

  21.01.2021
 • Ch.9: Màn kịch vụng về
  Ch.9: Màn kịch vụng về

  135

  21.01.2021
 • Ch.10: Trẫm chỉ thích đồ ăn thôi
  Ch.10: Trẫm chỉ thích đồ ăn thôi

  132

  21.01.2021
 • Ch.11: Chưa ăn xong mà đã chết rồi?!
  Ch.11: Chưa ăn xong mà đã chết rồi?!

  133

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.12: Làm học sinh giỏi có được ăn ngon không?
  Ch.12: Làm học sinh giỏi có được ăn ngon không?

  114

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.13: Một cái bánh nướng không đủ hồi sức
  Ch.13: Một cái bánh nướng không đủ hồi sức

  121

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.14: Trẫm mà sợ ma ư?
  Ch.14: Trẫm mà sợ ma ư?

  113

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.15: Đổi con đường khác
  Ch.15: Đổi con đường khác

  107

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.16: Không tự lượng sức
  Ch.16: Không tự lượng sức

  104

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.17: Muốn trẫm trả giá điều gì?
  Ch.17: Muốn trẫm trả giá điều gì?

  84

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.18: Đây là "thích"?
  Ch.18: Đây là "thích"?

  73

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.19: Mùi vị của quả báo
  Ch.19: Mùi vị của quả báo

  68

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.20: Sống không bằng chết
  Ch.20: Sống không bằng chết

  50

  21.01.2021
  25 point
 • Ch.21: Phải giúp các nữ sinh đó!
  Ch.21: Phải giúp các nữ sinh đó!

  5

  28.01.2021
  25 coin
 • Ch.22: Nghĩ như vậy là xong rồi ư?
  Ch.22: Nghĩ như vậy là xong rồi ư?

  4

  04.02.2021
  25 coin
 • Ch.23: Ngạc nhiên không?
  Ch.23: Ngạc nhiên không?

  6

  11.02.2021
  25 coin
 • Ch.24: Chưa ăn xong đã phải "xuyên" rồi!
  Ch.24: Chưa ăn xong đã phải "xuyên" rồi!

  8

  18.02.2021
  25 coin
 • Ch.25: Nữ đế lại giáng lâm
  Ch.25: Nữ đế lại giáng lâm

  4

  25.02.2021
  25 coin
Tải ngay