Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 24h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 24h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  1.028

  17.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  856

  17.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  721

  17.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  642

  17.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  609

  17.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  516

  17.01.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  480

  17.01.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  485

  17.01.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  453

  17.01.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  446

  17.01.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  394

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  347

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  326

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  257

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  249

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  232

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  231

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  237

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  251

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  351

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  263

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  247

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  241

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  240

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  252

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  310

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  351

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  356

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  350

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  357

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  354

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  45

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  30

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  24

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  22

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  24

  09.05.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  23

  16.05.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  54

  23.05.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  24

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  23

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  26

  13.06.2021
  25 coin