Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 24h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 24h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 47
 • Chương 1
  Chương 1

  1.984

  17.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.728

  17.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.468

  17.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.352

  17.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.269

  17.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.128

  17.01.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.084

  17.01.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.081

  17.01.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.016

  17.01.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.004

  17.01.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  892

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  792

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  763

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  660

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  654

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  651

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  615

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  603

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  649

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  850

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  694

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  657

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  645

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  654

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  657

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  721

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  770

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  766

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  748

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  761

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  803

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  897

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  837

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  788

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  757

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  722

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  752

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  340

  23.05.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  211

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  193

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  175

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  167

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  138

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  129

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  151

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  141

  18.07.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  190

  25.07.2021
  25 coin