Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 24h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 24h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] GIẢM GIÁ 25 COIN -> 20 COIN
Số chương hiện tại: 26
 • Chương 1
  Chương 1

  312

  14.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  264

  14.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  270

  14.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  252

  14.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  235

  14.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  212

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 7
  Chương 7

  179

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 8
  Chương 8

  163

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 9
  Chương 9

  152

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 10
  Chương 10

  136

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 11
  Chương 11

  134

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  210

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  168

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  113

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  109

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  133

  14.01.2021
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  6

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  2

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  3

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  3

  14.01.2021
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  9

  14.01.2021
  20 coin
Tải ngay