Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 32
 • Màn 1 - Duyên mẫu tử (1)
  Màn 1 - Duyên mẫu tử (1)

  49

  13.01.2021
 • Màn 2 - Duyên mẫu tử (2)
  Màn 2 - Duyên mẫu tử (2)

  45

  13.01.2021
 • Màn 3 - Duyên mẫu tử (3)
  Màn 3 - Duyên mẫu tử (3)

  39

  13.01.2021
 • Màn 4 - Con tin
  Màn 4 - Con tin

  30

  13.01.2021
 • Màn 5 - Duyên với sát nhân (1)
  Màn 5 - Duyên với sát nhân (1)

  26

  13.01.2021
 • Màn 6 - Duyên với sát nhân (2)
  Màn 6 - Duyên với sát nhân (2)

  27

  13.01.2021
 • Màn 7 - Duyên với sát nhân (3)
  Màn 7 - Duyên với sát nhân (3)

  25

  13.01.2021
 • Màn 8 - Duyên với sát nhân (4)
  Màn 8 - Duyên với sát nhân (4)

  21

  13.01.2021
 • Màn 9 - Duyên với sát nhân (5)
  Màn 9 - Duyên với sát nhân (5)

  22

  13.01.2021
 • Màn 10 - Duyên với vong linh (1)
  Màn 10 - Duyên với vong linh (1)

  23

  13.01.2021
 • Màn 11 - Duyên với vong linh (2)
  Màn 11 - Duyên với vong linh (2)

  22

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 12 - Duyên với vong linh (3)
  Màn 12 - Duyên với vong linh (3)

  20

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 13 - Duyên nhặt về
  Màn 13 - Duyên nhặt về

  17

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 14 - Duyên tình (1)
  Màn 14 - Duyên tình (1)

  15

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 15 - Duyên tình (2)
  Màn 15 - Duyên tình (2)

  15

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 16 - Duyên tình (3)
  Màn 16 - Duyên tình (3)

  16

  20.01.2021
  25 point
 • Màn 17 - Duyên tình (4)
  Màn 17 - Duyên tình (4)

  15

  27.01.2021
  25 point
 • Màn 18 - Duyên kẹt tiền (1)
  Màn 18 - Duyên kẹt tiền (1)

  13

  03.02.2021
  25 point
 • Màn 19 - Duyên kẹt tiền (2)
  Màn 19 - Duyên kẹt tiền (2)

  13

  10.02.2021
  25 point
 • Màn 20 - Duyên với tội (1)
  Màn 20 - Duyên với tội (1)

  10

  17.02.2021
  25 point
 • Màn 21 - Duyên với tội (2)
  Màn 21 - Duyên với tội (2)

  11

  24.02.2021
  25 point
 • Màn 22 - Duyên với tội (3)
  Màn 22 - Duyên với tội (3)

  9

  03.03.2021
  25 point
 • Màn 23 - Duyên với tội (4)
  Màn 23 - Duyên với tội (4)

  10

  10.03.2021
  25 point
 • Màn 24 - Duyên với tội (5)
  Màn 24 - Duyên với tội (5)

  9

  17.03.2021
  25 point
 • Màn 25 - Kết duyên
  Màn 25 - Kết duyên

  8

  24.03.2021
  25 point
 • Màn 26 - Duyên với Quỷ (1)
  Màn 26 - Duyên với Quỷ (1)

  4

  31.03.2021
  25 point
 • Màn 27 - Duyên với Quỷ (2)
  Màn 27 - Duyên với Quỷ (2)

  5

  07.04.2021
  25 point
 • Màn 28 - Duyên với Quỷ (3)
  Màn 28 - Duyên với Quỷ (3)

  0

  14.04.2021
  25 coin
 • Màn 29 - Duyên với Quỷ (4)
  Màn 29 - Duyên với Quỷ (4)

  0

  21.04.2021
  25 coin
 • Màn 30 - Duyên với Quỷ (5)
  Màn 30 - Duyên với Quỷ (5)

  0

  28.04.2021
  25 coin
 • Màn 31 - Duyên với Quỷ (6)
  Màn 31 - Duyên với Quỷ (6)

  0

  05.05.2021
  25 coin
 • Màn 32 - Duyên với Quỷ (7)
  Màn 32 - Duyên với Quỷ (7)

  0

  05.05.2021
  25 coin