Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 61
 • Màn 1 - Duyên mẫu tử (1)

  385

  13.01.2021
 • Màn 2 - Duyên mẫu tử (2)

  287

  13.01.2021
 • Màn 3 - Duyên mẫu tử (3)

  250

  13.01.2021
 • Màn 4 - Con tin

  204

  13.01.2021
 • Màn 5 - Duyên với sát nhân (1)

  190

  13.01.2021
 • Màn 6 - Duyên với sát nhân (2)

  169

  13.01.2021
 • Màn 7 - Duyên với sát nhân (3)

  167

  13.01.2021
 • Màn 8 - Duyên với sát nhân (4)

  159

  13.01.2021
 • Màn 9 - Duyên với sát nhân (5)

  155

  13.01.2021
 • Màn 10 - Duyên với vong linh (1)

  145

  13.01.2021
 • Màn 11 - Duyên với vong linh (2)

  153

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 12 - Duyên với vong linh (3)

  131

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 13 - Duyên nhặt về

  122

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 14 - Duyên tình (1)

  119

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 15 - Duyên tình (2)

  113

  13.01.2021
  25 point
 • Màn 16 - Duyên tình (3)

  101

  20.01.2021
  25 point
 • Màn 17 - Duyên tình (4)

  98

  27.01.2021
  25 point
 • Màn 18 - Duyên kẹt tiền (1)

  106

  03.02.2021
  25 point
 • Màn 19 - Duyên kẹt tiền (2)

  107

  10.02.2021
  25 point
 • Màn 20 - Duyên với tội (1)

  98

  17.02.2021
  25 point
 • Màn 21 - Duyên với tội (2)

  99

  24.02.2021
  25 point
 • Màn 22 - Duyên với tội (3)

  98

  03.03.2021
  25 point
 • Màn 23 - Duyên với tội (4)

  96

  10.03.2021
  25 point
 • Màn 24 - Duyên với tội (5)

  96

  17.03.2021
  25 point
 • Màn 25 - Kết duyên

  96

  24.03.2021
  25 point
 • Màn 26 - Duyên với Quỷ (1)

  96

  31.03.2021
  25 point
 • Màn 27 - Duyên với Quỷ (2)

  104

  07.04.2021
  25 point
 • Màn 28 - Duyên với Quỷ (3)

  99

  14.04.2021
  25 point
 • Màn 29 - Duyên với Quỷ (4)

  100

  21.04.2021
  25 point
 • Màn 30 - Duyên với Quỷ (5)

  101

  28.04.2021
  25 point
 • Màn 31 - Duyên với Quỷ (6)

  97

  05.05.2021
  25 point
 • Màn 32 - Duyên với Quỷ (7)

  95

  12.05.2021
  25 point
 • Màn 33 - Duyên với Quỷ (8)

  92

  19.05.2021
  25 point
 • Màn 34 - Duyên với Quỷ (9)

  98

  26.05.2021
  25 point
 • Màn 35 - Duyên của Quá Khứ (1)

  89

  02.06.2021
  25 point
 • Màn 36 - Duyên của Quá Khứ (2)

  84

  09.06.2021
  25 point
 • Màn 37 - Duyên của Quá Khứ (3)

  78

  16.06.2021
  25 point
 • Màn 38 - Duyên của Quá Khứ (4)

  78

  23.06.2021
  25 point
 • Màn 39 - Duyên của Quá Khứ (5)

  69

  30.06.2021
  25 point
 • Màn 40 - Duyên của Quá Khứ (6)

  65

  07.07.2021
  25 point
 • Màn 41 - Duyên của Quá Khứ (7)

  65

  14.07.2021
  25 point
 • Màn 42 - Duyên với chủ (1)

  59

  21.07.2021
  25 point
 • Màn 43 - Duyên với chủ (2)

  59

  28.07.2021
  25 point
 • Màn 44 - Duyên cô độc (1)

  59

  04.08.2021
  25 point
 • Màn 45 - Duyên cô độc (2)

  59

  11.08.2021
  25 point
 • Màn 46 - Duyên cô độc (3)

  59

  18.08.2021
  25 point
 • Màn 47 - Duyên cô độc (4)

  47

  25.08.2021
  25 point
 • Màn 48 - Duyên cô độc (5)

  48

  01.09.2021
  25 point
 • Màn 49 - Duyên cô độc (6)

  47

  08.09.2021
  25 point
 • Màn 50 - Duyên với ác linh (1)

  49

  15.09.2021
  25 point