Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 61
 • Chương 1
  Chương 1

  1.027

  05.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  846

  05.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  806

  05.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  753

  05.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  721

  05.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  650

  05.01.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  610

  05.01.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  602

  05.01.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  586

  05.01.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  548

  05.01.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  508

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  420

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  371

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  346

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  323

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  326

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  289

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  286

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  265

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  270

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  264

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  251

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  232

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  239

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  233

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  227

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  223

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  213

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  207

  02.02.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  220

  09.02.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  189

  16.02.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  190

  23.02.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  185

  02.03.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  190

  09.03.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  185

  16.03.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  195

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  205

  30.03.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  205

  06.04.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  211

  13.04.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  215

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  201

  27.04.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  197

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  194

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  177

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  173

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  165

  01.06.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  159

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  145

  15.06.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  139

  22.06.2021
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  126

  29.06.2021
  25 point