Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 24h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 24h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  88

  05.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  77

  05.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  72

  05.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  72

  05.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  70

  05.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  64

  05.01.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  68

  05.01.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  68

  05.01.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  70

  05.01.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  56

  05.01.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  51

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  37

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  32

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  33

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  31

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  30

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  26

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  27

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  23

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  25

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  25

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  24

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  18

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  22

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  20

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  14

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  14

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  12

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  0

  02.02.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  0

  09.02.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  0

  16.02.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  0

  23.02.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  0

  02.03.2021
  25 coin
Tải ngay