Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1
  Chương 1

  583

  05.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  482

  05.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  465

  05.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  454

  05.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  433

  05.01.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  390

  05.01.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  367

  05.01.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  362

  05.01.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  361

  05.01.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  328

  05.01.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  315

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  257

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  228

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  214

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  214

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  218

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  187

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  177

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  164

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  167

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  162

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  149

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  137

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  142

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  140

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  134

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  127

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  124

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  117

  02.02.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  125

  09.02.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  109

  16.02.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  102

  23.02.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  108

  02.03.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  112

  09.03.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  113

  16.03.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  111

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  121

  30.03.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  129

  06.04.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  134

  13.04.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  138

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  121

  27.04.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  111

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  93

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  6

  18.05.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  3

  25.05.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  1

  01.06.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  1

  08.06.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  2

  15.06.2021
  25 coin