Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1

  766

  08.01.2021
 • Chương 2

  653

  08.01.2021
 • Chương 3

  588

  08.01.2021
 • Chương 4

  551

  08.01.2021
 • Chương 5

  531

  08.01.2021
 • Chương 6

  499

  08.01.2021
 • Chương 7

  479

  08.01.2021
 • Chương 8

  454

  08.01.2021
 • Chương 9

  436

  08.01.2021
 • Chương 10

  407

  08.01.2021
 • Chương 11

  368

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 12

  282

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 13

  249

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 14

  220

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 15

  201

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 16

  204

  15.01.2021
  25 point
 • Chương 17

  191

  22.01.2021
  25 point
 • Chương 18

  171

  29.01.2021
  25 point
 • Chương 19

  166

  05.02.2021
  25 point
 • Chương 20

  163

  12.02.2021
  25 point
 • Chương 21

  167

  19.02.2021
  25 point
 • Chương 22

  168

  26.02.2021
  25 point
 • Chương 23

  169

  05.03.2021
  25 point
 • Chương 24

  164

  12.03.2021
  25 point
 • Chương 25

  174

  19.03.2021
  25 point
 • Chương 26

  167

  26.03.2021
  25 point
 • Chương 27

  170

  02.04.2021
  25 point
 • Chương 28

  171

  09.04.2021
  25 point
 • Chương 29

  167

  16.04.2021
  25 point
 • Chương 30

  160

  23.04.2021
  25 point
 • Chương 31

  163

  30.04.2021
  25 point
 • Chương 32

  151

  07.05.2021
  25 point
 • Chương 33

  155

  14.05.2021
  25 point
 • Chương 34

  162

  21.05.2021
  25 point
 • Chương 35

  157

  28.05.2021
  25 point
 • Chương 36

  147

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  141

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  134

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 39

  142

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 40

  135

  02.07.2021
  25 point
 • Chương 41

  135

  09.07.2021
  25 point
 • Chương 42

  127

  16.07.2021
  25 point
 • Chương 43

  122

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 44

  121

  30.07.2021
  25 point
 • Chương 45

  122

  06.08.2021
  25 point
 • Chương 46

  100

  13.08.2021
  25 coin
 • Chương 47

  91

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 48

  87

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 49

  85

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 50

  85

  10.09.2021
  25 coin