Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 39
 • Ch.1: Vương tử và...
  Ch.1: Vương tử và...

  435

  09.04.2020
 • Ch.2: Người cá
  Ch.2: Người cá

  312

  09.04.2020
 • Ch.3: Sống chung
  Ch.3: Sống chung

  309

  09.04.2020
 • Ch.4: Bữa ăn
  Ch.4: Bữa ăn

  304

  09.04.2020
 • Ch.5: Quần áo (1)
  Ch.5: Quần áo (1)

  280

  09.04.2020
 • Ch.6: Quần áo (2)
  Ch.6: Quần áo (2)

  265

  09.04.2020
 • Ch.7: Bài tiết
  Ch.7: Bài tiết

  269

  09.04.2020
 • Ch.8: Thời tiết
  Ch.8: Thời tiết

  244

  09.04.2020
 • Ch.9: Đàn em (1)
  Ch.9: Đàn em (1)

  248

  09.04.2020
 • Ch.10: Đàn em (2)
  Ch.10: Đàn em (2)

  215

  09.04.2020
 • Ch.11: Hiệp định
  Ch.11: Hiệp định

  216

  09.04.2020
 • Ch.12: Kế hoạch
  Ch.12: Kế hoạch

  206

  09.04.2020
 • Ch.13: Thiếu nữ (1)
  Ch.13: Thiếu nữ (1)

  194

  09.04.2020
 • Ch.14: Thiếu nữ (2)
  Ch.14: Thiếu nữ (2)

  206

  09.04.2020
 • Ch.15: Tiếng mưa (1)
  Ch.15: Tiếng mưa (1)

  203

  09.04.2020
 • Ch.16: Tiếng mưa (2)
  Ch.16: Tiếng mưa (2)

  203

  09.04.2020
 • Ch.17: Sụp đổ
  Ch.17: Sụp đổ

  173

  09.04.2020
 • Ch.18: Thay đổi
  Ch.18: Thay đổi

  176

  09.04.2020
 • Ch.19: Vị hôn thê
  Ch.19: Vị hôn thê

  187

  09.04.2020
 • Ch.20: Rạn nứt
  Ch.20: Rạn nứt

  171

  09.04.2020
 • Ch.21: Hối hận (1)
  Ch.21: Hối hận (1)

  188

  13.05.2020
  20 point
 • Ch.22: Hối hận (2)
  Ch.22: Hối hận (2)

  179

  20.05.2020
  20 point
 • Ch.23: Nghi ngờ (1)
  Ch.23: Nghi ngờ (1)

  164

  27.05.2020
  20 point
 • Ch.24: Nghi ngờ (2)
  Ch.24: Nghi ngờ (2)

  156

  03.06.2020
  20 point
 • Ch.25: Nhớ nhà
  Ch.25: Nhớ nhà

  149

  10.06.2020
  20 point
 • Ch.26: Giải nghệ
  Ch.26: Giải nghệ

  143

  17.06.2020
  20 point
 • Ch.27: Thở dài
  Ch.27: Thở dài

  134

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.28: Chồi non
  Ch.28: Chồi non

  133

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.29: Tan vỡ
  Ch.29: Tan vỡ

  125

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.30: Chia li
  Ch.30: Chia li

  149

  01.07.2020
  20 point
 • Ch.31: Hoài niệm
  Ch.31: Hoài niệm

  131

  08.07.2020
  20 point
 • Ch.32: Tiếng sấm
  Ch.32: Tiếng sấm

  124

  15.07.2020
  20 point
 • Ch.33: Đàm tiếu
  Ch.33: Đàm tiếu

  116

  22.07.2020
  20 point
 • Ch.34: Mở miệng
  Ch.34: Mở miệng

  129

  29.07.2020
  20 point
 • Ch.35: Anh em
  Ch.35: Anh em

  48

  05.08.2020
  20 coin
 • Ch.36: Hướng đi
  Ch.36: Hướng đi

  37

  12.08.2020
  20 coin
 • Ch.37: Yêu
  Ch.37: Yêu

  41

  19.08.2020
  20 coin
 • Ch.38: Người cá và
  Ch.38: Người cá và

  28

  26.08.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Vương tử
  Ch.cuối: Vương tử

  39

  02.09.2020
  20 coin
Tải ngay