Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Ch.1: Vương tử và...
  Ch.1: Vương tử và...

  822

  09.04.2020
 • Ch.2: Người cá
  Ch.2: Người cá

  623

  09.04.2020
 • Ch.3: Sống chung
  Ch.3: Sống chung

  585

  09.04.2020
 • Ch.4: Bữa ăn
  Ch.4: Bữa ăn

  564

  09.04.2020
 • Ch.5: Quần áo (1)
  Ch.5: Quần áo (1)

  534

  09.04.2020
 • Ch.6: Quần áo (2)
  Ch.6: Quần áo (2)

  492

  09.04.2020
 • Ch.7: Bài tiết
  Ch.7: Bài tiết

  490

  09.04.2020
 • Ch.8: Thời tiết
  Ch.8: Thời tiết

  445

  09.04.2020
 • Ch.9: Đàn em (1)
  Ch.9: Đàn em (1)

  446

  09.04.2020
 • Ch.10: Đàn em (2)
  Ch.10: Đàn em (2)

  393

  09.04.2020
 • Ch.11: Hiệp định
  Ch.11: Hiệp định

  386

  09.04.2020
 • Ch.12: Kế hoạch
  Ch.12: Kế hoạch

  368

  09.04.2020
 • Ch.13: Thiếu nữ (1)
  Ch.13: Thiếu nữ (1)

  351

  09.04.2020
 • Ch.14: Thiếu nữ (2)
  Ch.14: Thiếu nữ (2)

  374

  09.04.2020
 • Ch.15: Tiếng mưa (1)
  Ch.15: Tiếng mưa (1)

  367

  09.04.2020
 • Ch.16: Tiếng mưa (2)
  Ch.16: Tiếng mưa (2)

  367

  09.04.2020
 • Ch.17: Sụp đổ
  Ch.17: Sụp đổ

  315

  09.04.2020
 • Ch.18: Thay đổi
  Ch.18: Thay đổi

  323

  09.04.2020
 • Ch.19: Vị hôn thê
  Ch.19: Vị hôn thê

  333

  09.04.2020
 • Ch.20: Rạn nứt
  Ch.20: Rạn nứt

  310

  09.04.2020
 • Ch.21: Hối hận (1)
  Ch.21: Hối hận (1)

  341

  13.05.2020
  20 point
 • Ch.22: Hối hận (2)
  Ch.22: Hối hận (2)

  331

  20.05.2020
  20 point
 • Ch.23: Nghi ngờ (1)
  Ch.23: Nghi ngờ (1)

  304

  27.05.2020
  20 point
 • Ch.24: Nghi ngờ (2)
  Ch.24: Nghi ngờ (2)

  300

  03.06.2020
  20 point
 • Ch.25: Nhớ nhà
  Ch.25: Nhớ nhà

  292

  10.06.2020
  20 point
 • Ch.26: Giải nghệ
  Ch.26: Giải nghệ

  271

  17.06.2020
  20 point
 • Ch.27: Thở dài
  Ch.27: Thở dài

  260

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.28: Chồi non
  Ch.28: Chồi non

  271

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.29: Tan vỡ
  Ch.29: Tan vỡ

  254

  24.06.2020
  20 point
 • Ch.30: Chia li
  Ch.30: Chia li

  291

  01.07.2020
  20 point
 • Ch.31: Hoài niệm
  Ch.31: Hoài niệm

  255

  08.07.2020
  20 point
 • Ch.32: Tiếng sấm
  Ch.32: Tiếng sấm

  251

  15.07.2020
  20 point
 • Ch.33: Đàm tiếu
  Ch.33: Đàm tiếu

  248

  22.07.2020
  20 point
 • Ch.34: Mở miệng
  Ch.34: Mở miệng

  283

  29.07.2020
  20 point
 • Ch.35: Anh em
  Ch.35: Anh em

  94

  05.08.2020
  20 coin
 • Ch.36: Hướng đi
  Ch.36: Hướng đi

  71

  12.08.2020
  20 coin
 • Ch.37: Yêu
  Ch.37: Yêu

  71

  19.08.2020
  20 coin
 • Ch.38: Người cá và
  Ch.38: Người cá và

  64

  26.08.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Vương tử
  Ch.cuối: Vương tử

  73

  02.09.2020
  20 coin