Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 24h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 24h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Track 1: Thế giới đầy nỗi bi ai
  Track 1: Thế giới đầy nỗi bi ai

  94

  06.01.2021
 • Track 2: Âm nhạc tự do
  Track 2: Âm nhạc tự do

  67

  06.01.2021
 • Track 3: Tình yêu của tôi
  Track 3: Tình yêu của tôi

  58

  06.01.2021
 • Track 4: Chủ đề bài hát
  Track 4: Chủ đề bài hát

  52

  06.01.2021
 • Track 5: Bước ngoặc trong đời
  Track 5: Bước ngoặc trong đời

  53

  06.01.2021
 • Track 6: Chỉ toàn là lời nói dối
  Track 6: Chỉ toàn là lời nói dối

  63

  06.01.2021
  25 point
 • Track 7: Ra ngoài
  Track 7: Ra ngoài

  47

  06.01.2021
  25 point
 • Trach 8: Bạn bè
  Trach 8: Bạn bè

  45

  06.01.2021
  25 point
 • Track 9: Điện thoại
  Track 9: Điện thoại

  43

  06.01.2021
  25 point
 • Track 10: Ngày bình thường
  Track 10: Ngày bình thường

  47

  06.01.2021
  25 point
 • Track 11: Các kiểu cảm tình
  Track 11: Các kiểu cảm tình

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 12: Tư vấn tình yêu
  Track 12: Tư vấn tình yêu

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 13: Dã thú
  Track 13: Dã thú

  7

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 14: Khởi điểm
  Track 14: Khởi điểm

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 15: Nhạc sĩ thiên tài
  Track 15: Nhạc sĩ thiên tài

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 16: Ấn tượng
  Track 16: Ấn tượng

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 17: Lần này đến lượt anh
  Track 17: Lần này đến lượt anh

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 18: Quyết tâm của bản thân
  Track 18: Quyết tâm của bản thân

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track 19: Đến khi chạm tới anh
  Track 19: Đến khi chạm tới anh

  2

  06.01.2021
  25 coin
 • Track cuối: Anh yêu em
  Track cuối: Anh yêu em

  6

  06.01.2021
  25 coin
Tải ngay