Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Cập nhật chương mới mỗi 3 tuầnCập nhật Hồi 7 vào 04/03
Số chương hiện tại: 7
 • Hồi 1
  Hồi 1

  11

  31.12.2020
 • Hồi 2
  Hồi 2

  7

  31.12.2020
 • Hồi 3
  Hồi 3

  6

  31.12.2020
 • Hồi 3.5
  Hồi 3.5

  7

  31.12.2020
 • Hồi 4
  Hồi 4

  2

  31.12.2020
  25 coin
 • Hồi 5
  Hồi 5

  1

  14.01.2021
  25 coin
 • Hồi 6
  Hồi 6

  1

  28.01.2021
Tải ngay