Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  479

  02.01.2021
 • Ch.1: Quân sự (đầu)
  Ch.1: Quân sự (đầu)

  409

  02.01.2021
 • Ch.1.1: Quân sự (cuối)
  Ch.1.1: Quân sự (cuối)

  333

  02.01.2021
 • Ch.2: Tình yêu và tình bạn (đầu)
  Ch.2: Tình yêu và tình bạn (đầu)

  307

  02.01.2021
 • Ch.2.1: Tình yêu và tình bạn (giữa)
  Ch.2.1: Tình yêu và tình bạn (giữa)

  271

  02.01.2021
 • Ch.2.2: Tình yêu và tình bạn (cuối)
  Ch.2.2: Tình yêu và tình bạn (cuối)

  266

  02.01.2021
 • Ch.3: Quan trọng là bộ mặt (đầu)
  Ch.3: Quan trọng là bộ mặt (đầu)

  231

  02.01.2021
 • Ch.3.1: Quan trọng là bộ mặt (cuối)
  Ch.3.1: Quan trọng là bộ mặt (cuối)

  211

  02.01.2021
 • Ch.4: Nhà ăn là của chị em (đầu)
  Ch.4: Nhà ăn là của chị em (đầu)

  180

  02.01.2021
 • Ch.4.1: Nhà ăn là của chị em (cuối)
  Ch.4.1: Nhà ăn là của chị em (cuối)

  169

  02.01.2021
 • Ch.5: Thanh niên hoang tưởng (đầu)
  Ch.5: Thanh niên hoang tưởng (đầu)

  145

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.1: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 1)
  Ch.5.1: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 1)

  127

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.2: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 2)
  Ch.5.2: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 2)

  104

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.3: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 3)
  Ch.5.3: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 3)

  93

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.4: Thanh niên hoang tưởng (Cuối)
  Ch.5.4: Thanh niên hoang tưởng (Cuối)

  92

  02.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6: Mừng Tết - Ba con (đầu) 🌸
  🌸 Ch.6: Mừng Tết - Ba con (đầu) 🌸

  83

  09.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6.1: Mừng Tết - Ba con (giữa) 🌸
  🌸 Ch.6.1: Mừng Tết - Ba con (giữa) 🌸

  75

  16.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6.2: Mừng Tết - Ba con (cuối) 🌸
  🌸 Ch.6.2: Mừng Tết - Ba con (cuối) 🌸

  70

  23.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.7: Mừng Tết - Câu chuyện trên bàn ăn 🌸
  🌸 Ch.7: Mừng Tết - Câu chuyện trên bàn ăn 🌸

  65

  30.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.8: Mừng Tết - Mẹ ruột 🌸
  🌸 Ch.8: Mừng Tết - Mẹ ruột 🌸

  59

  06.02.2021
  25 point
 • Ch.9: Ngô Quả và Hồ Hiểu Cảnh
  Ch.9: Ngô Quả và Hồ Hiểu Cảnh

  60

  13.02.2021
  25 point
 • Ch.10: Chuyện thường ngày của "513"
  Ch.10: Chuyện thường ngày của "513"

  59

  20.02.2021
  25 point
 • Ch.11: Thất tịch
  Ch.11: Thất tịch

  58

  27.02.2021
  25 point
 • Ch.12: Kỳ thi của Ngô Quả
  Ch.12: Kỳ thi của Ngô Quả

  59

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (1)
  Ch.13: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (1)

  61

  13.03.2021
  25 point
 • Ch.13.2: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (2)
  Ch.13.2: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (2)

  57

  20.03.2021
  25 point
 • Ch.13.3: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (3)
  Ch.13.3: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (3)

  57

  27.03.2021
  25 point
 • Ch.13.4: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (4)
  Ch.13.4: Kỳ thi của Tiểu Tân và Chu Dịch (4)

  56

  03.04.2021
  25 point
 • Ch.14.1: Kỳ thi của Tô Văn Hữu (đầu)
  Ch.14.1: Kỳ thi của Tô Văn Hữu (đầu)

  58

  10.04.2021
  25 point
 • Ch.14:2: Kỳ thi của Tô Văn Hữu (cuối)
  Ch.14:2: Kỳ thi của Tô Văn Hữu (cuối)

  54

  17.04.2021
  25 point
 • Ch.15.1: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (đầu)
  Ch.15.1: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (đầu)

  60

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.15.2: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (giữa)
  Ch.15.2: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (giữa)

  56

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.15.3: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (cuối)
  Ch.15.3: Kỳ thi của Hồ Hiểu Cảnh (cuối)

  48

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.16.1: Rắc rối của người đang yêu
  Ch.16.1: Rắc rối của người đang yêu

  18

  15.05.2021
  25 point
 • Ch.16.2: Rắc rối của người đang yêu (2)
  Ch.16.2: Rắc rối của người đang yêu (2)

  1

  22.05.2021
  25 coin
 • Ch.16.3: Rắc rối của người đang yêu (3)
  Ch.16.3: Rắc rối của người đang yêu (3)

  1

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.16.4: Rắc rối của người đang yêu (4)
  Ch.16.4: Rắc rối của người đang yêu (4)

  1

  05.06.2021
  25 coin
 • Ch.16.5: Rắc rối của người đang yêu (cuối)
  Ch.16.5: Rắc rối của người đang yêu (cuối)

  1

  12.06.2021
  25 coin
 • Ch.17.1: Chuyện phiếm trong lớp
  Ch.17.1: Chuyện phiếm trong lớp UP

  1

  19.06.2021
  25 coin