Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  161

  02.01.2021
 • Ch.1: Quân sự (đầu)
  Ch.1: Quân sự (đầu)

  129

  02.01.2021
 • Ch.1.1: Quân sự (cuối)
  Ch.1.1: Quân sự (cuối)

  109

  02.01.2021
 • Ch.2: Tình yêu và tình bạn (đầu)
  Ch.2: Tình yêu và tình bạn (đầu)

  96

  02.01.2021
 • Ch.2.1: Tình yêu và tình bạn (giữa)
  Ch.2.1: Tình yêu và tình bạn (giữa)

  85

  02.01.2021
 • Ch.2.2: Tình yêu và tình bạn (cuối)
  Ch.2.2: Tình yêu và tình bạn (cuối)

  94

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.3: Quan trọng là bộ mặt (đầu)
  Ch.3: Quan trọng là bộ mặt (đầu)

  75

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.3.1: Quan trọng là bộ mặt (cuối)
  Ch.3.1: Quan trọng là bộ mặt (cuối)

  66

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.4: Nhà ăn là của chị em (đầu)
  Ch.4: Nhà ăn là của chị em (đầu)

  49

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.4.1: Nhà ăn là của chị em (cuối)
  Ch.4.1: Nhà ăn là của chị em (cuối)

  51

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5: Thanh niên hoang tưởng (đầu)
  Ch.5: Thanh niên hoang tưởng (đầu)

  33

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.1: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 1)
  Ch.5.1: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 1)

  33

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.2: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 2)
  Ch.5.2: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 2)

  27

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.3: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 3)
  Ch.5.3: Thanh niên hoang tưởng (Giữa 3)

  23

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.5.4: Thanh niên hoang tưởng (Cuối)
  Ch.5.4: Thanh niên hoang tưởng (Cuối)

  22

  02.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6: Mừng Tết - Ba con (đầu) 🌸
  🌸 Ch.6: Mừng Tết - Ba con (đầu) 🌸

  18

  09.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6.1: Mừng Tết - Ba con (giữa) 🌸
  🌸 Ch.6.1: Mừng Tết - Ba con (giữa) 🌸

  15

  16.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.6.2: Mừng Tết - Ba con (cuối) 🌸
  🌸 Ch.6.2: Mừng Tết - Ba con (cuối) 🌸

  5

  23.01.2021
  25 point
 • 🌸 Ch.7: Mừng Tết - Câu chuyện trên bàn ăn 🌸
  🌸 Ch.7: Mừng Tết - Câu chuyện trên bàn ăn 🌸

  1

  30.01.2021
  25 coin
 • 🌸 Ch.8: Mừng Tết - Mẹ ruột 🌸
  🌸 Ch.8: Mừng Tết - Mẹ ruột 🌸

  1

  06.02.2021
  25 coin
 • Ch.9: Ngô Quả và Hồ Hiểu Cảnh
  Ch.9: Ngô Quả và Hồ Hiểu Cảnh

  1

  13.02.2021
  25 coin
 • Ch.10: Chuyện thường ngày của "513"
  Ch.10: Chuyện thường ngày của "513"

  1

  20.02.2021
  25 coin
 • Ch.11: Thất tịch
  Ch.11: Thất tịch

  0

  27.02.2021
  25 coin
Tải ngay