Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  463

  03.01.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  407

  03.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  316

  03.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  310

  03.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  283

  03.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  260

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  240

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  213

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  185

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  167

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  167

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  163

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  171

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  159

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  186

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  9

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  8

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  8

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  8

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  7

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  10

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  13

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  20

  03.01.2021
  25 coin
 • Lời tác giả
  Lời tác giả

  101

  03.01.2021
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  4

  03.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  8

  03.01.2021
  25 coin