Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 24
 • Ch.1: Chuyện của Sanae (1)
  Ch.1: Chuyện của Sanae (1)

  34

  28.12.2020
 • Ch.2: Chuyện của Sanae (2)
  Ch.2: Chuyện của Sanae (2)

  43

  28.12.2020
 • Ch.3: Chuyện của Sanae (3)
  Ch.3: Chuyện của Sanae (3)

  29

  28.12.2020
 • Ch.4: Chuyện của Sanae (4)
  Ch.4: Chuyện của Sanae (4)

  33

  28.12.2020
 • Ch.5: Chuyện của Sanae (5)
  Ch.5: Chuyện của Sanae (5)

  32

  28.12.2020
 • Ch.6: Chuyện của Sanae (6)
  Ch.6: Chuyện của Sanae (6)

  32

  28.12.2020
 • Ch.7: Chuyện của Sanae (7)
  Ch.7: Chuyện của Sanae (7)

  33

  28.12.2020
 • Ch.8: Chuyện của Sanae (8)
  Ch.8: Chuyện của Sanae (8)

  31

  28.12.2020
 • Ch.9: Chuyện của Sanae (9)
  Ch.9: Chuyện của Sanae (9)

  32

  28.12.2020
 • Ch.10: Chuyện của Sanae (10)
  Ch.10: Chuyện của Sanae (10)

  32

  28.12.2020
 • Ch.11: Chuyện của Kosuke (1)
  Ch.11: Chuyện của Kosuke (1)

  26

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.12: Chuyện của Kosuke (2)
  Ch.12: Chuyện của Kosuke (2)

  28

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.13: Chuyện của Kosuke (3)
  Ch.13: Chuyện của Kosuke (3)

  26

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.14: Chuyện của Kosuke (4)
  Ch.14: Chuyện của Kosuke (4)

  20

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.15: Chuyện của Kosuke (5)
  Ch.15: Chuyện của Kosuke (5)

  22

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.16: Chuyện của Kosuke (6)
  Ch.16: Chuyện của Kosuke (6)

  22

  04.01.2021
  25 point
 • Ch.17: Chuyện của Kosuke (7)
  Ch.17: Chuyện của Kosuke (7)

  23

  11.01.2021
  25 point
 • Ch.18: Chuyện của Kosuke (8)
  Ch.18: Chuyện của Kosuke (8)

  21

  18.01.2021
  25 point
 • Ch.19: Chuyện của Kosuke (9)
  Ch.19: Chuyện của Kosuke (9)

  9

  25.01.2021
  25 point
 • Ch.20: Chuyện của Asumi (1)
  Ch.20: Chuyện của Asumi (1)

  2

  01.02.2021
  25 coin
 • Ch.21: Chuyện của Asumi (2)
  Ch.21: Chuyện của Asumi (2)

  1

  08.02.2021
  25 coin
 • Ch.22: Chuyện của Asumi (3)
  Ch.22: Chuyện của Asumi (3)

  1

  15.02.2021
  25 coin
 • Ch.23: Chuyện của Asumi (4)
  Ch.23: Chuyện của Asumi (4)

  0

  22.02.2021
  25 coin
 • Ch.24: Chuyện của Asumi (5)
  Ch.24: Chuyện của Asumi (5)

  1

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay