Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 25
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  310

  24.12.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  268

  24.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  241

  24.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  216

  24.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  200

  24.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  214

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  191

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  187

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  166

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  166

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  149

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  128

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  119

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  92

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  86

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  117

  31.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  91

  07.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  71

  14.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  64

  21.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  23

  28.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  7

  04.02.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  7

  11.02.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  8

  18.02.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  9

  25.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24 UP

  6

  04.03.2021
  25 coin
Tải ngay