Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 28
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  1.056

  24.12.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  891

  24.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  802

  24.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  695

  24.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  642

  24.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  645

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  537

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  498

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  443

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  439

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  386

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  362

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  374

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  338

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  303

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  436

  31.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  308

  07.01.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  297

  14.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  281

  21.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  264

  28.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  291

  04.02.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  284

  11.02.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  335

  18.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  98

  25.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  90

  04.03.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  76

  11.03.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  74

  18.03.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  105

  25.03.2021
  25 coin