Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 40
 • Đêm thứ 1
  Đêm thứ 1

  141

  23.12.2020
 • Đêm thứ 2
  Đêm thứ 2

  94

  23.12.2020
 • Đêm thứ 3
  Đêm thứ 3

  84

  23.12.2020
 • Đêm thứ 4
  Đêm thứ 4

  77

  23.12.2020
 • Đêm thứ 5
  Đêm thứ 5

  71

  23.12.2020
 • Đêm thứ 6
  Đêm thứ 6

  62

  23.12.2020
 • Đêm thứ 7
  Đêm thứ 7

  53

  23.12.2020
 • Đêm thứ 8
  Đêm thứ 8

  55

  23.12.2020
 • Đêm thứ 9
  Đêm thứ 9

  50

  23.12.2020
 • Đêm thứ 10
  Đêm thứ 10

  47

  23.12.2020
 • Đêm thứ 11
  Đêm thứ 11

  50

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 12
  Đêm thứ 12

  35

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 13
  Đêm thứ 13

  31

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 14
  Đêm thứ 14

  33

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 15
  Đêm thứ 15

  33

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 16
  Đêm thứ 16

  30

  30.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 17
  Đêm thứ 17

  30

  06.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 18
  Đêm thứ 18

  31

  13.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 19
  Đêm thứ 19

  28

  20.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 20
  Đêm thứ 20

  32

  27.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 21
  Đêm thứ 21

  29

  03.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 22
  Đêm thứ 22

  27

  10.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 23
  Đêm thứ 23

  27

  17.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 24
  Đêm thứ 24

  27

  24.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 25
  Đêm thứ 25

  24

  03.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 26
  Đêm thứ 26

  23

  10.03.2021
  25 point
 • Ngoại truyện
  Ngoại truyện

  25

  17.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 27
  Đêm thứ 27

  23

  24.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 28
  Đêm thứ 28

  26

  31.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 29
  Đêm thứ 29

  32

  07.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 30
  Đêm thứ 30

  28

  14.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 31
  Đêm thứ 31

  33

  21.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 32
  Đêm thứ 32

  30

  28.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 33
  Đêm thứ 33

  27

  05.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 34
  Đêm thứ 34

  19

  12.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 35
  Đêm thứ 35

  1

  19.05.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 36
  Đêm thứ 36

  1

  26.05.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 37
  Đêm thứ 37

  1

  02.06.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 38
  Đêm thứ 38

  1

  09.06.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 39
  Đêm thứ 39

  1

  16.06.2021
  25 coin