Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 53
 • Đêm thứ 1
  Đêm thứ 1

  375

  23.12.2020
 • Đêm thứ 2
  Đêm thứ 2

  277

  23.12.2020
 • Đêm thứ 3
  Đêm thứ 3

  248

  23.12.2020
 • Đêm thứ 4
  Đêm thứ 4

  217

  23.12.2020
 • Đêm thứ 5
  Đêm thứ 5

  195

  23.12.2020
 • Đêm thứ 6
  Đêm thứ 6

  180

  23.12.2020
 • Đêm thứ 7
  Đêm thứ 7

  157

  23.12.2020
 • Đêm thứ 8
  Đêm thứ 8

  151

  23.12.2020
 • Đêm thứ 9
  Đêm thứ 9

  142

  23.12.2020
 • Đêm thứ 10
  Đêm thứ 10

  134

  23.12.2020
 • Đêm thứ 11
  Đêm thứ 11

  119

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 12
  Đêm thứ 12

  81

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 13
  Đêm thứ 13

  77

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 14
  Đêm thứ 14

  82

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 15
  Đêm thứ 15

  78

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 16
  Đêm thứ 16

  71

  30.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 17
  Đêm thứ 17

  74

  06.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 18
  Đêm thứ 18

  69

  13.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 19
  Đêm thứ 19

  65

  20.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 20
  Đêm thứ 20

  67

  27.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 21
  Đêm thứ 21

  66

  03.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 22
  Đêm thứ 22

  63

  10.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 23
  Đêm thứ 23

  66

  17.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 24
  Đêm thứ 24

  65

  24.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 25
  Đêm thứ 25

  65

  03.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 26
  Đêm thứ 26

  62

  10.03.2021
  25 point
 • Ngoại truyện
  Ngoại truyện

  59

  17.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 27
  Đêm thứ 27

  57

  24.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 28
  Đêm thứ 28

  57

  31.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 29
  Đêm thứ 29

  62

  07.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 30
  Đêm thứ 30

  64

  14.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 31
  Đêm thứ 31

  69

  21.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 32
  Đêm thứ 32

  68

  28.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 33
  Đêm thứ 33

  60

  05.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 34
  Đêm thứ 34

  60

  12.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 35
  Đêm thứ 35

  62

  19.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 36
  Đêm thứ 36

  59

  26.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 37
  Đêm thứ 37

  63

  02.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 38
  Đêm thứ 38

  55

  09.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 39
  Đêm thứ 39

  56

  16.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 40
  Đêm thứ 40

  51

  23.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 41
  Đêm thứ 41

  51

  30.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 42
  Đêm thứ 42

  45

  07.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 43
  Đêm thứ 43

  43

  14.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 44
  Đêm thứ 44

  44

  21.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 45
  Đêm thứ 45

  40

  28.07.2021
  25 point
 • Giải nghĩa tên nhân vật
  Giải nghĩa tên nhân vật

  37

  04.08.2021
 • Đêm thứ 46
  Đêm thứ 46

  22

  11.08.2021
  25 point
 • Đêm thứ 47
  Đêm thứ 47

  0

  18.08.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 48
  Đêm thứ 48

  0

  25.08.2021
  25 coin