Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Đêm thứ 1

  483

  23.12.2020
 • Đêm thứ 2

  354

  23.12.2020
 • Đêm thứ 3

  313

  23.12.2020
 • Đêm thứ 4

  271

  23.12.2020
 • Đêm thứ 5

  249

  23.12.2020
 • Đêm thứ 6

  219

  23.12.2020
 • Đêm thứ 7

  191

  23.12.2020
 • Đêm thứ 8

  184

  23.12.2020
 • Đêm thứ 9

  171

  23.12.2020
 • Đêm thứ 10

  157

  23.12.2020
 • Đêm thứ 11

  157

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 12

  107

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 13

  98

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 14

  103

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 15

  96

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 16

  90

  30.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 17

  93

  06.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 18

  86

  13.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 19

  85

  20.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 20

  87

  27.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 21

  86

  03.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 22

  80

  10.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 23

  81

  17.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 24

  78

  24.02.2021
  25 point
 • Đêm thứ 25

  79

  03.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 26

  76

  10.03.2021
  25 point
 • Ngoại truyện

  72

  17.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 27

  70

  24.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 28

  71

  31.03.2021
  25 point
 • Đêm thứ 29

  77

  07.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 30

  77

  14.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 31

  88

  21.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 32

  81

  28.04.2021
  25 point
 • Đêm thứ 33

  75

  05.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 34

  77

  12.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 35

  80

  19.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 36

  75

  26.05.2021
  25 point
 • Đêm thứ 37

  78

  02.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 38

  72

  09.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 39

  73

  16.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 40

  66

  23.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 41

  68

  30.06.2021
  25 point
 • Đêm thứ 42

  63

  07.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 43

  66

  14.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 44

  68

  21.07.2021
  25 point
 • Đêm thứ 45

  63

  28.07.2021
  25 point
 • Giải nghĩa tên nhân vật

  57

  04.08.2021
 • Đêm thứ 46

  54

  11.08.2021
  25 point
 • Đêm thứ 47

  54

  18.08.2021
  25 point
 • Đêm thứ 48

  49

  25.08.2021
  25 point