Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 24
 • Đêm thứ 1
  Đêm thứ 1

  55

  23.12.2020
 • Đêm thứ 2
  Đêm thứ 2

  45

  23.12.2020
 • Đêm thứ 3
  Đêm thứ 3

  38

  23.12.2020
 • Đêm thứ 4
  Đêm thứ 4

  36

  23.12.2020
 • Đêm thứ 5
  Đêm thứ 5

  31

  23.12.2020
 • Đêm thứ 6
  Đêm thứ 6

  30

  23.12.2020
 • Đêm thứ 7
  Đêm thứ 7

  26

  23.12.2020
 • Đêm thứ 8
  Đêm thứ 8

  28

  23.12.2020
 • Đêm thứ 9
  Đêm thứ 9

  27

  23.12.2020
 • Đêm thứ 10
  Đêm thứ 10

  22

  23.12.2020
 • Đêm thứ 11
  Đêm thứ 11

  19

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 12
  Đêm thứ 12

  16

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 13
  Đêm thứ 13

  13

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 14
  Đêm thứ 14

  11

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 15
  Đêm thứ 15

  11

  23.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 16
  Đêm thứ 16

  10

  30.12.2020
  25 point
 • Đêm thứ 17
  Đêm thứ 17

  10

  06.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 18
  Đêm thứ 18

  8

  13.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 19
  Đêm thứ 19

  4

  20.01.2021
  25 point
 • Đêm thứ 20
  Đêm thứ 20

  0

  27.01.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 21
  Đêm thứ 21

  0

  03.02.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 22
  Đêm thứ 22

  0

  10.02.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 23
  Đêm thứ 23

  0

  17.02.2021
  25 coin
 • Đêm thứ 24
  Đêm thứ 24

  0

  24.02.2021
  25 coin
Tải ngay