Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 54
 • Chương 1
  Chương 1

  1.281

  19.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  962

  19.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  815

  19.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  756

  19.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  668

  19.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  595

  19.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  539

  19.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  509

  19.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  464

  19.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  440

  19.12.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  383

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  429

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  415

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  425

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  345

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  325

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  306

  02.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  331

  09.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  391

  16.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  310

  23.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  260

  30.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  248

  06.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  266

  13.02.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  258

  20.02.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  242

  27.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  219

  06.03.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  199

  13.03.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  176

  20.03.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  202

  27.03.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  272

  03.04.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  219

  10.04.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  201

  17.04.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  193

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  174

  01.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  174

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  176

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  144

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  143

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  124

  05.06.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  125

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  109

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  106

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  100

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  93

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  87

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  76

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  74

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  62

  07.08.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  30

  14.08.2021
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  0

  21.08.2021
  25 coin