Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 25
 • Chương 1
  Chương 1

  97

  19.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  63

  19.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  49

  19.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  50

  19.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  39

  19.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  40

  19.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  37

  19.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  32

  19.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  24

  19.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  25

  19.12.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  20

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  20

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  18

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  16

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  14

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  14

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  13

  02.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  12

  09.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  9

  16.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  4

  23.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  0

  30.01.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  0

  06.02.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  0

  13.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  0

  20.02.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  0

  27.02.2021
  25 coin
Tải ngay