Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  479

  19.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  339

  19.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  263

  19.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  253

  19.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  220

  19.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  194

  19.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  178

  19.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  167

  19.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  144

  19.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  148

  19.12.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  115

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  142

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  143

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  137

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  100

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  98

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  94

  02.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  106

  09.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  115

  16.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  97

  23.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  79

  30.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  72

  06.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  76

  13.02.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  80

  20.02.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  70

  27.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  61

  06.03.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  56

  13.03.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  49

  20.03.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  53

  27.03.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  78

  03.04.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  73

  10.04.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  73

  17.04.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  64

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  54

  01.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  44

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  32

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  1

  22.05.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  0

  29.05.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  0

  05.06.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  1

  12.06.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41 UP

  1

  19.06.2021
  25 coin