Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1
  Chương 1

  2.318

  14.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.881

  14.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.704

  14.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.638

  14.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.470

  14.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.290

  14.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.176

  14.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.175

  14.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.174

  14.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.157

  14.12.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  969

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  908

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  826

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  823

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  680

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  741

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  702

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  678

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  622

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  656

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  680

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  626

  01.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  680

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  676

  15.02.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  815

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  245

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  181

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  150

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  139

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  126

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  125

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  117

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  130

  15.03.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  122

  22.03.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  125

  29.03.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  113

  05.04.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  114

  12.04.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  127

  19.04.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  165

  26.04.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện
  Ngoại truyện

  136

  03.05.2021
  25 coin