Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 32
 • Chương 1
  Chương 1

  473

  14.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  377

  14.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  329

  14.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  332

  14.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  301

  14.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  266

  14.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  237

  14.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  252

  14.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  249

  14.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  261

  14.12.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  226

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  247

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  225

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  218

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  170

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  178

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  132

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  102

  04.01.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  87

  11.01.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  43

  18.01.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  23

  25.01.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  24

  01.02.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  30

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  22

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  22

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  13

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  10

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  12

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  13

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  19

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  20

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32 UP

  9

  08.03.2021
  25 coin
Tải ngay