Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.5T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 131
 • Ch.1: Linh hồn bất diệt
  Ch.1: Linh hồn bất diệt

  8.541

  12.12.2020
 • Ch.2: Quyết tâm báo thù
  Ch.2: Quyết tâm báo thù

  7.201

  12.12.2020
 • Ch.3: Phát hiện không gian
  Ch.3: Phát hiện không gian

  6.662

  12.12.2020
 • Ch.4: Thực thi kế hoạch
  Ch.4: Thực thi kế hoạch

  6.297

  12.12.2020
 • Ch.5: Hôn bổn vương đi!
  Ch.5: Hôn bổn vương đi!

  6.339

  12.12.2020
 • Ch.6: Một mục tiêu nhỏ
  Ch.6: Một mục tiêu nhỏ

  5.556

  12.12.2020
 • Ch.7: Âm mưu trên cây hoa quế
  Ch.7: Âm mưu trên cây hoa quế

  5.166

  12.12.2020
 • Ch.8: Toàn quân bị diệt
  Ch.8: Toàn quân bị diệt

  5.012

  12.12.2020
 • Ch.9: Trêu chọc xong là chạy
  Ch.9: Trêu chọc xong là chạy

  4.977

  12.12.2020
 • Ch.10: Dám đánh người của ta?
  Ch.10: Dám đánh người của ta?

  4.635

  12.12.2020
 • Ch.11: Trả lại gấp bội
  Ch.11: Trả lại gấp bội

  3.986

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.12: Ai mới là con mồi
  Ch.12: Ai mới là con mồi

  3.225

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.13: Bỏ đá xuống giếng
  Ch.13: Bỏ đá xuống giếng

  2.934

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.14: Đừng hòng chạy
  Ch.14: Đừng hòng chạy

  2.734

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.15: Không tham bạc
  Ch.15: Không tham bạc

  2.593

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.16: Cảm giác của thích
  Ch.16: Cảm giác của thích

  2.568

  19.12.2020
  25 point
 • Ch.17: Bị hạ độc rồi
  Ch.17: Bị hạ độc rồi

  2.293

  26.12.2020
  25 point
 • Ch.18: Làm quần chúng hóng chuyện
  Ch.18: Làm quần chúng hóng chuyện

  2.225

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.19: Cách thoát tội
  Ch.19: Cách thoát tội

  2.128

  09.01.2021
  25 point
 • Ch.20: Đánh ngươi đó
  Ch.20: Đánh ngươi đó

  2.061

  16.01.2021
  25 point
 • Ch.21: Thiên nhãn thiên châu
  Ch.21: Thiên nhãn thiên châu

  1.990

  23.01.2021
  25 point
 • Ch.22: Điệu hổ ly sơn
  Ch.22: Điệu hổ ly sơn

  1.960

  30.01.2021
  25 point
 • Ch.23: Lục soát người
  Ch.23: Lục soát người

  1.900

  06.02.2021
  25 point
 • Ch.24: Đổi trắng thay đen
  Ch.24: Đổi trắng thay đen

  1.882

  13.02.2021
  25 point
 • Ch.25: Thịnh Thiển Dư, có phải...
  Ch.25: Thịnh Thiển Dư, có phải...

  1.865

  20.02.2021
  25 point
 • Ch.26: Có loại người trong nóng ngoài lạnh
  Ch.26: Có loại người trong nóng ngoài lạnh

  1.863

  27.02.2021
  25 point
 • Ch.27: Cáo già thăm dò
  Ch.27: Cáo già thăm dò

  1.748

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.28: Huyền vương biết yêu?
  Ch.28: Huyền vương biết yêu?

  1.784

  13.03.2021
  25 point
 • Ch.29: Thuần vương quái dị
  Ch.29: Thuần vương quái dị

  1.711

  20.03.2021
  25 point
 • Ch.30: Cẩn thận từng li từng tí
  Ch.30: Cẩn thận từng li từng tí

  1.725

  27.03.2021
  25 point
 • Ch.31: Tư cách gì?
  Ch.31: Tư cách gì?

  1.696

  03.04.2021
  25 point
 • Ch.32: Cãi nhau rồi
  Ch.32: Cãi nhau rồi

  1.593

  10.04.2021
  25 point
 • Ch.33: Lễ bách hoa
  Ch.33: Lễ bách hoa

  1.592

  17.04.2021
  25 point
 • Ch.34: Cô là người của bổn vương
  Ch.34: Cô là người của bổn vương

  1.627

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.35: Dưới một người
  Ch.35: Dưới một người

  1.523

  26.04.2021
  25 point
 • Ch.36: Cô đang quan tâm bổn vương...
  Ch.36: Cô đang quan tâm bổn vương...

  1.591

  27.04.2021
  25 point
 • Ch.37: Một phần quà lớn
  Ch.37: Một phần quà lớn

  1.518

  28.04.2021
  25 point
 • Ch.38: Tương kế tựu kế
  Ch.38: Tương kế tựu kế

  1.508

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.39: Thoát y
  Ch.39: Thoát y

  1.507

  30.04.2021
  25 point
 • Ch.40: Kết cục của Thịnh Tâm Nhã
  Ch.40: Kết cục của Thịnh Tâm Nhã

  1.495

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.41: Bộc lộ tài năng
  Ch.41: Bộc lộ tài năng

  1.615

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.42: Binh bất yếm trá
  Ch.42: Binh bất yếm trá

  1.630

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.43: Có qua có lại
  Ch.43: Có qua có lại

  1.557

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.44: Bị Thuần Vương thích
  Ch.44: Bị Thuần Vương thích

  1.571

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.45: Lúc tỉnh mộng
  Ch.45: Lúc tỉnh mộng

  1.553

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.46: Có những lời không nói được
  Ch.46: Có những lời không nói được

  1.547

  02.05.2021
  25 point
 • Ch.47: Huyền vương tức giận
  Ch.47: Huyền vương tức giận

  1.469

  03.05.2021
  25 point
 • Ch.48: Tính nợ cũ
  Ch.48: Tính nợ cũ

  1.405

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.49: Tính toán của mỗi người
  Ch.49: Tính toán của mỗi người

  1.380

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.50: Có ý hủy dung
  Ch.50: Có ý hủy dung

  1.417

  10.05.2021
  25 point