Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 27
 • Ch.1: Linh hồn bất diệt
  Ch.1: Linh hồn bất diệt

  363

  12.12.2020
 • Ch.2: Quyết tâm báo thù
  Ch.2: Quyết tâm báo thù

  254

  12.12.2020
 • Ch.3: Phát hiện không gian
  Ch.3: Phát hiện không gian

  222

  12.12.2020
 • Ch.4: Thực thi kế hoạch
  Ch.4: Thực thi kế hoạch

  229

  12.12.2020
 • Ch.5: Hôn bổn vương đi!
  Ch.5: Hôn bổn vương đi!

  277

  12.12.2020
 • Ch.6: Một mục tiêu nhỏ
  Ch.6: Một mục tiêu nhỏ

  233

  12.12.2020
 • Ch.7: Âm mưu trên cây hoa quế
  Ch.7: Âm mưu trên cây hoa quế

  190

  12.12.2020
 • Ch.8: Toàn quân bị diệt
  Ch.8: Toàn quân bị diệt

  178

  12.12.2020
 • Ch.9: Trêu chọc xong là chạy
  Ch.9: Trêu chọc xong là chạy

  197

  12.12.2020
 • Ch.10: Dám đánh người của ta?
  Ch.10: Dám đánh người của ta?

  169

  12.12.2020
 • Ch.11: Trả lại gấp bội
  Ch.11: Trả lại gấp bội

  145

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.12: Ai mới là con mồi
  Ch.12: Ai mới là con mồi

  121

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.13: Bỏ đá xuống giếng
  Ch.13: Bỏ đá xuống giếng

  109

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.14: Đừng hòng chạy
  Ch.14: Đừng hòng chạy

  105

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.15: Không tham bạc
  Ch.15: Không tham bạc

  92

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.16: Cảm giác của thích
  Ch.16: Cảm giác của thích

  87

  19.12.2020
  25 point
 • Ch.17: Bị hạ độc rồi
  Ch.17: Bị hạ độc rồi

  64

  26.12.2020
  25 point
 • Ch.18: Làm quần chúng hóng chuyện
  Ch.18: Làm quần chúng hóng chuyện

  68

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.19: Cách thoát tội
  Ch.19: Cách thoát tội

  56

  09.01.2021
  25 point
 • Ch.20: Đánh ngươi đó
  Ch.20: Đánh ngươi đó

  56

  16.01.2021
  25 point
 • Ch.21: Thiên nhãn thiên châu
  Ch.21: Thiên nhãn thiên châu

  48

  23.01.2021
  25 point
 • Ch.22: Điệu hổ ly sơn
  Ch.22: Điệu hổ ly sơn

  43

  30.01.2021
  25 point
 • Ch.23: Lục soát người
  Ch.23: Lục soát người

  1

  06.02.2021
  25 coin
 • Ch.24: Đổi trắng thay đen
  Ch.24: Đổi trắng thay đen

  1

  13.02.2021
  25 coin
 • Ch.25: Thịnh Thiển Dư, có phải...
  Ch.25: Thịnh Thiển Dư, có phải...

  3

  20.02.2021
  25 coin
 • Ch.26: Có loại người trong nóng ngoài lạnh
  Ch.26: Có loại người trong nóng ngoài lạnh

  1

  27.02.2021
  25 coin
 • Ch.27: Cáo già thăm dò
  Ch.27: Cáo già thăm dò

  0

  06.03.2021
  25 coin
Tải ngay