Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 47
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  2.598

  13.12.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  2.444

  13.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.752

  13.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.590

  13.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.540

  13.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.449

  13.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.313

  13.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.342

  13.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.294

  13.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.221

  13.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.106

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  1.056

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  1.010

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  943

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  897

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  865

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  862

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  844

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  785

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  742

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  757

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  748

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  767

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  764

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  696

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  718

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  686

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  672

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  681

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  728

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  748

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  814

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  881

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  840

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  817

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  771

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  167

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  34

  18.04.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  31

  25.04.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  40

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  30

  09.05.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  30

  16.05.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  30

  23.05.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  26

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  29

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  29

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46 UP

  8

  20.06.2021
  25 coin