Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 27
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  479

  13.12.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  478

  13.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  311

  13.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  302

  13.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  328

  13.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  334

  13.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  302

  13.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  327

  13.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  321

  13.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  282

  13.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  263

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  266

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  257

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  224

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  212

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  197

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  183

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  186

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  170

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  139

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  143

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  112

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  25

  07.02.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  26

  14.02.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  18

  21.02.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  20

  28.02.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  15

  07.03.2021
  25 coin
Tải ngay