Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  5.887

  13.12.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  5.559

  13.12.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  4.222

  13.12.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3.803

  13.12.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  3.638

  13.12.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  3.447

  13.12.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  3.222

  13.12.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  3.195

  13.12.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  3.097

  13.12.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.943

  13.12.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2.635

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  2.367

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  2.287

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  2.159

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  2.076

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  2.019

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  2.009

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  1.981

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  1.897

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  1.832

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  1.875

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  1.868

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.912

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.926

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  1.809

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  1.859

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.841

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  1.788

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  1.800

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  1.832

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  1.799

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  1.821

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  1.901

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  1.853

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  1.843

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  1.859

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  1.785

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  1.718

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  1.659

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  1.599

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  1.485

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  1.387

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  1.317

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  1.251

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  1.203

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  1.173

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  1.113

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  1.012

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  930

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  595

  11.07.2021
  25 point