Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 27
 • Spirit.1: Đây là… mơ ư?
  Spirit.1: Đây là… mơ ư?

  106

  07.12.2020
 • Spirit.2: Cậu bạn cùng lớp bị ngó lơ
  Spirit.2: Cậu bạn cùng lớp bị ngó lơ

  83

  07.12.2020
 • Spirit.3: Tử linh
  Spirit.3: Tử linh

  73

  07.12.2020
 • Spirit.4: Biến mất
  Spirit.4: Biến mất

  66

  07.12.2020
 • Spirit.5: Cảnh cáo
  Spirit.5: Cảnh cáo

  60

  07.12.2020
 • Spirit.6: Giờ mà còn ngại gì nữa?
  Spirit.6: Giờ mà còn ngại gì nữa?

  60

  07.12.2020
 • Spirit.7: Vì tương lai ngày mai
  Spirit.7: Vì tương lai ngày mai

  65

  07.12.2020
 • Spirit.8: Muốn thân thiết hơn
  Spirit.8: Muốn thân thiết hơn

  57

  07.12.2020
 • Spirit.9: Cậu ăn không?
  Spirit.9: Cậu ăn không?

  41

  07.12.2020
 • Spirit.10: Trăn trở của Okita Misuzu
  Spirit.10: Trăn trở của Okita Misuzu

  29

  07.12.2020
 • Spirit.11: Hồn nhập xác
  Spirit.11: Hồn nhập xác

  33

  07.12.2020
  25 point
 • Spirit.12: Vòng luẩn quẩn
  Spirit.12: Vòng luẩn quẩn

  19

  07.12.2020
  25 point
 • Spirit.13: Tên con trai gây bực bội
  Spirit.13: Tên con trai gây bực bội

  19

  07.12.2020
  25 point
 • Spirit.14: Đồng cảm và phản đối
  Spirit.14: Đồng cảm và phản đối

  17

  07.12.2020
  25 point
 • Spirit.15: Tan chảy
  Spirit.15: Tan chảy

  17

  07.12.2020
  25 point
 • Spirit.16: Người đẩy lưng tôi
  Spirit.16: Người đẩy lưng tôi

  20

  14.12.2020
  25 point
 • Spirit.17: Lựa chọn ra sao?
  Spirit.17: Lựa chọn ra sao?

  14

  21.12.2020
  25 point
 • Spirit.18: Vấn đề lớn
  Spirit.18: Vấn đề lớn

  15

  28.12.2020
  25 point
 • Spirit.19: Ước mơ tương lai
  Spirit.19: Ước mơ tương lai

  14

  04.01.2021
  25 point
 • Spirit.20: Mất bình tĩnh
  Spirit.20: Mất bình tĩnh

  11

  11.01.2021
  25 point
 • Spirit.21: Biến hóa
  Spirit.21: Biến hóa

  12

  18.01.2021
  25 point
 • Spirit.22: Có lẽ nào
  Spirit.22: Có lẽ nào

  9

  25.01.2021
  25 point
 • Spirit.23: Cơn ghen rắc rối
  Spirit.23: Cơn ghen rắc rối

  3

  01.02.2021
  25 coin
 • Spirit.24: Lời thật lòng của anh ấy
  Spirit.24: Lời thật lòng của anh ấy

  3

  08.02.2021
  25 coin
 • Spirit.25: Tìm kiếm nhà tâm linh
  Spirit.25: Tìm kiếm nhà tâm linh

  3

  15.02.2021
  25 coin
 • Spirit.26: Em trai
  Spirit.26: Em trai

  3

  22.02.2021
  25 coin
 • Spirit.27: Nói dối
  Spirit.27: Nói dối

  2

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay