Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 32
 • Ch.1: Yêu quái giữa nhân gian
  Ch.1: Yêu quái giữa nhân gian

  103

  06.12.2020
 • Ch.2: Quán rượu Đào Yêu
  Ch.2: Quán rượu Đào Yêu

  70

  06.12.2020
 • Ch.3: Chim ưng bí ẩn
  Ch.3: Chim ưng bí ẩn

  69

  06.12.2020
 • Ch.4: Cấm Yêu Sư
  Ch.4: Cấm Yêu Sư

  62

  06.12.2020
 • Ch.5: Khuê phòng giữa núi
  Ch.5: Khuê phòng giữa núi

  58

  06.12.2020
 • Ch.6: Gặp lại cố nhân
  Ch.6: Gặp lại cố nhân

  53

  06.12.2020
 • Ch.7: Nữ Cấm Yêu Sư
  Ch.7: Nữ Cấm Yêu Sư

  44

  06.12.2020
 • Ch.8: Thủy Thú Hóa Xà (1)
  Ch.8: Thủy Thú Hóa Xà (1)

  49

  06.12.2020
 • Ch.9: Thủy Thú Hóa Xà (2)
  Ch.9: Thủy Thú Hóa Xà (2)

  50

  06.12.2020
 • Ch.10: Thủy Thú Hóa Xà (3)
  Ch.10: Thủy Thú Hóa Xà (3)

  34

  06.12.2020
 • Ch.11: Thủy Thú Hóa Xà (4)
  Ch.11: Thủy Thú Hóa Xà (4)

  35

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.12: Thủy Thú Hóa Xà (5)
  Ch.12: Thủy Thú Hóa Xà (5)

  32

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.13: Thủy Thú Hóa Xà (6)
  Ch.13: Thủy Thú Hóa Xà (6)

  29

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.14: Thủy Thú Hóa Xà (7)
  Ch.14: Thủy Thú Hóa Xà (7)

  27

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.15: Thủy Thú Hóa Xà (8)
  Ch.15: Thủy Thú Hóa Xà (8)

  29

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.16: Thủy Thú Hóa Xà (9)
  Ch.16: Thủy Thú Hóa Xà (9)

  31

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.17: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (1)
  Ch.17: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (1)

  32

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.18: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (2)
  Ch.18: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (2)

  27

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.19: Hoán đổi nguyên linh (1)
  Ch.19: Hoán đổi nguyên linh (1)

  22

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.20: Hoán đổi nguyên linh (2)
  Ch.20: Hoán đổi nguyên linh (2)

  18

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.21: Hoán đổi nguyên linh (3)
  Ch.21: Hoán đổi nguyên linh (3)

  16

  13.12.2020
  25 point
 • Ch.22: Vị khách giữa rừng (1)
  Ch.22: Vị khách giữa rừng (1)

  14

  20.12.2020
  25 point
 • Ch.23: Vị khách giữa rừng (2)
  Ch.23: Vị khách giữa rừng (2)

  11

  27.12.2020
  25 point
 • Ch.24: Vị khách giữa rừng (3)
  Ch.24: Vị khách giữa rừng (3)

  10

  03.01.2021
  25 point
 • Ch.25: Vị khách giữa rừng (4)
  Ch.25: Vị khách giữa rừng (4)

  10

  10.01.2021
  25 point
 • Ch.26: Vị khách giữa rừng (5)
  Ch.26: Vị khách giữa rừng (5)

  6

  17.01.2021
  25 point
 • Ch.27: Vị khách giữa rừng (6)
  Ch.27: Vị khách giữa rừng (6)

  0

  24.01.2021
  25 point
 • Ch.28: Lửa diệt Trường Sinh
  Ch.28: Lửa diệt Trường Sinh

  0

  31.01.2021
  25 coin
 • Ch.29: Lửa cháy phừng phừng
  Ch.29: Lửa cháy phừng phừng

  0

  07.02.2021
  25 coin
 • Ch.30: Vạn Kiếp Đằng
  Ch.30: Vạn Kiếp Đằng

  0

  14.02.2021
  25 coin
 • Ch.31: Gió lớn
  Ch.31: Gió lớn

  0

  21.02.2021
  25 coin
 • Ch.32: Sơn Phong thành Lam
  Ch.32: Sơn Phong thành Lam UP

  0

  28.02.2021
  25 coin
Tải ngay