Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Ch.1: Yêu quái giữa nhân gian
  Ch.1: Yêu quái giữa nhân gian

  125

  06.12.2020
 • Ch.2: Quán rượu Đào Yêu
  Ch.2: Quán rượu Đào Yêu

  85

  06.12.2020
 • Ch.3: Chim ưng bí ẩn
  Ch.3: Chim ưng bí ẩn

  83

  06.12.2020
 • Ch.4: Cấm Yêu Sư
  Ch.4: Cấm Yêu Sư

  74

  06.12.2020
 • Ch.5: Khuê phòng giữa núi
  Ch.5: Khuê phòng giữa núi

  70

  06.12.2020
 • Ch.6: Gặp lại cố nhân
  Ch.6: Gặp lại cố nhân

  66

  06.12.2020
 • Ch.7: Nữ Cấm Yêu Sư
  Ch.7: Nữ Cấm Yêu Sư

  55

  06.12.2020
 • Ch.8: Thủy Thú Hóa Xà (1)
  Ch.8: Thủy Thú Hóa Xà (1)

  61

  06.12.2020
 • Ch.9: Thủy Thú Hóa Xà (2)
  Ch.9: Thủy Thú Hóa Xà (2)

  61

  06.12.2020
 • Ch.10: Thủy Thú Hóa Xà (3)
  Ch.10: Thủy Thú Hóa Xà (3)

  46

  06.12.2020
 • Ch.11: Thủy Thú Hóa Xà (4)
  Ch.11: Thủy Thú Hóa Xà (4)

  47

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.12: Thủy Thú Hóa Xà (5)
  Ch.12: Thủy Thú Hóa Xà (5)

  42

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.13: Thủy Thú Hóa Xà (6)
  Ch.13: Thủy Thú Hóa Xà (6)

  38

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.14: Thủy Thú Hóa Xà (7)
  Ch.14: Thủy Thú Hóa Xà (7)

  38

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.15: Thủy Thú Hóa Xà (8)
  Ch.15: Thủy Thú Hóa Xà (8)

  37

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.16: Thủy Thú Hóa Xà (9)
  Ch.16: Thủy Thú Hóa Xà (9)

  41

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.17: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (1)
  Ch.17: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (1)

  44

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.18: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (2)
  Ch.18: Thủy Thú Hóa Xà - Kết (2)

  40

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.19: Hoán đổi nguyên linh (1)
  Ch.19: Hoán đổi nguyên linh (1)

  34

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.20: Hoán đổi nguyên linh (2)
  Ch.20: Hoán đổi nguyên linh (2)

  31

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.21: Hoán đổi nguyên linh (3)
  Ch.21: Hoán đổi nguyên linh (3)

  27

  13.12.2020
  25 point
 • Ch.22: Vị khách giữa rừng (1)
  Ch.22: Vị khách giữa rừng (1)

  28

  20.12.2020
  25 point
 • Ch.23: Vị khách giữa rừng (2)
  Ch.23: Vị khách giữa rừng (2)

  26

  27.12.2020
  25 point
 • Ch.24: Vị khách giữa rừng (3)
  Ch.24: Vị khách giữa rừng (3)

  25

  03.01.2021
  25 point
 • Ch.25: Vị khách giữa rừng (4)
  Ch.25: Vị khách giữa rừng (4)

  24

  10.01.2021
  25 point
 • Ch.26: Vị khách giữa rừng (5)
  Ch.26: Vị khách giữa rừng (5)

  22

  17.01.2021
  25 point
 • Ch.27: Vị khách giữa rừng (6)
  Ch.27: Vị khách giữa rừng (6)

  25

  24.01.2021
  25 point
 • Ch.28: Lửa diệt Trường Sinh
  Ch.28: Lửa diệt Trường Sinh

  22

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.29: Lửa cháy phừng phừng
  Ch.29: Lửa cháy phừng phừng

  21

  07.02.2021
  25 point
 • Ch.30: Vạn Kiếp Đằng
  Ch.30: Vạn Kiếp Đằng

  22

  14.02.2021
  25 point
 • Ch.31: Gió lớn
  Ch.31: Gió lớn

  21

  21.02.2021
  25 point
 • Ch.32: Sơn Phong thành Lam
  Ch.32: Sơn Phong thành Lam

  20

  28.02.2021
  25 point
 • Ch.33: Giết người rồi!
  Ch.33: Giết người rồi!

  22

  07.03.2021
  25 point
 • Ch.34: Cách biệt với thế gian
  Ch.34: Cách biệt với thế gian

  19

  14.03.2021
  25 point
 • Ch.35: Nhặt củi
  Ch.35: Nhặt củi

  16

  21.03.2021
  25 point
 • Ch.36: Bút Tiên
  Ch.36: Bút Tiên

  11

  28.03.2021
  25 point
 • Ch.37: Vị thần phương Bắc
  Ch.37: Vị thần phương Bắc

  6

  04.04.2021
  25 point
 • Ch.38: Xuất hiện bất ngờ
  Ch.38: Xuất hiện bất ngờ

  0

  11.04.2021
  25 coin
 • Ch.39: Chú Vidar
  Ch.39: Chú Vidar

  0

  18.04.2021
  25 coin
 • Ch.40: Thuộc tính giống nhau
  Ch.40: Thuộc tính giống nhau

  0

  25.04.2021
  25 coin
 • Ch.41: Thanh Ngọc onii-chan~
  Ch.41: Thanh Ngọc onii-chan~

  0

  02.05.2021
  25 coin
 • Ch.42: Bà Ink
  Ch.42: Bà Ink UP

  0

  09.05.2021
  25 coin