Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  100

  30.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  83

  30.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  74

  30.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  70

  30.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  80

  30.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  90

  30.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  71

  30.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  66

  30.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  65

  30.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  55

  30.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  59

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  57

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  57

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  47

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  49

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  47

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  40

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  40

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  39

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  36

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  38

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  34

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  33

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  37

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  30

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  33

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  29

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  20

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  3

  01.02.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  3

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  3

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  3

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  2

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay