Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  876

  30.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  689

  30.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  637

  30.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  593

  30.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  573

  30.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  574

  30.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  511

  30.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  481

  30.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  468

  30.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  424

  30.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  399

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  376

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  376

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  359

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  344

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  335

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  328

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  303

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  295

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  283

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  288

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  282

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  275

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  311

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  278

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  263

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  258

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  249

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  294

  01.02.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  272

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  279

  15.02.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  247

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  252

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  252

  08.03.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  254

  15.03.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  247

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  251

  29.03.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  242

  05.04.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  285

  12.04.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  295

  19.04.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  373

  26.04.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  133

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  117

  10.05.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  114

  17.05.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  63

  24.05.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  66

  31.05.2021
  25 coin