Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  596

  29.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  498

  29.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  468

  29.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  454

  29.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  427

  29.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  427

  29.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  403

  29.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  386

  29.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  403

  29.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  399

  29.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  334

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  341

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  323

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  314

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  306

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  278

  06.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  287

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  276

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  267

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  257

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  268

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  257

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  265

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  253

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  256

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  265

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  321

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  279

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  298

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  370

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  129

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  62

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  61

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  44

  07.03.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  42

  14.03.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  53

  21.03.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  43

  28.03.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  41

  04.04.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  35

  11.04.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  55

  18.04.2021
  25 coin
 • Thông báo kết thúc SS1
  Thông báo kết thúc SS1

  124

  24.04.2021