Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 34
 • Chương 1
  Chương 1

  273

  29.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  229

  29.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  227

  29.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  227

  29.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  217

  29.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  224

  29.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  207

  29.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  199

  29.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  212

  29.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  210

  29.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  172

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  183

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  170

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  164

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  154

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  148

  06.12.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  145

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  133

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  124

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  116

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  116

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  105

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  102

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  82

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  17

  07.02.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  19

  14.02.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  27

  21.02.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  14

  28.02.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  15

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  12

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  13

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  11

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  16

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  11

  07.03.2021
  25 coin
Tải ngay