Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3T.5T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 81
 • Ch.1: Ám sát
  Ch.1: Ám sát

  4.417

  21.11.2020
 • Ch.2: Tôi không phải là tiểu thư
  Ch.2: Tôi không phải là tiểu thư

  3.640

  21.11.2020
 • Ch.3: Kế hoạch chạy trốn
  Ch.3: Kế hoạch chạy trốn

  3.281

  21.11.2020
 • Ch.4: Giao dịch
  Ch.4: Giao dịch

  2.885

  21.11.2020
 • Ch.5: Ơ, người đâu?
  Ch.5: Ơ, người đâu?

  2.838

  21.11.2020
 • Ch.6: Lưu Nguyệt và Lưu Nguyệt
  Ch.6: Lưu Nguyệt và Lưu Nguyệt

  2.683

  21.11.2020
 • Ch.7: Theo ta đi
  Ch.7: Theo ta đi

  2.423

  21.11.2020
 • Ch.8.1: Mộc gia trang (1)
  Ch.8.1: Mộc gia trang (1)

  2.229

  21.11.2020
 • Ch.8.2: Mộc gia trang (2)
  Ch.8.2: Mộc gia trang (2)

  2.040

  21.11.2020
 • Ch.9: Cảm giác an toàn
  Ch.9: Cảm giác an toàn

  1.991

  21.11.2020
 • Ch.10: Đồ ăn phương Tây
  Ch.10: Đồ ăn phương Tây

  1.716

  21.11.2020
  25 point
 • Ch.11: Người trong tranh
  Ch.11: Người trong tranh

  1.337

  21.11.2020
  25 point
 • Ch.12: Bò Wellington
  Ch.12: Bò Wellington

  1.214

  21.11.2020
  25 point
 • Ch.13: Thị nữ cận thân
  Ch.13: Thị nữ cận thân

  1.050

  21.11.2020
  25 point
 • Ch.14: Lần đầu gặp mặt
  Ch.14: Lần đầu gặp mặt

  973

  21.11.2020
  25 point
 • Ch.15: Bại lộ
  Ch.15: Bại lộ

  866

  28.11.2020
  25 point
 • Ch.16.1: Giải vây (1)
  Ch.16.1: Giải vây (1)

  814

  05.12.2020
  25 point
 • Ch.16.2: Giải vây (2)
  Ch.16.2: Giải vây (2)

  781

  12.12.2020
  25 point
 • Ch.17: Thấy chết không cứu
  Ch.17: Thấy chết không cứu

  726

  19.12.2020
  25 point
 • Ch.18: Không cam chịu số phận
  Ch.18: Không cam chịu số phận

  716

  26.12.2020
  25 point
 • Ch.19: Bắt cóc
  Ch.19: Bắt cóc

  693

  02.01.2021
  25 point
 • Ch.20: Thái tử
  Ch.20: Thái tử

  622

  09.01.2021
  25 point
 • Ch.21: Trả nợ
  Ch.21: Trả nợ

  609

  16.01.2021
  25 point
 • Ch.22: Chỉ thị
  Ch.22: Chỉ thị

  549

  23.01.2021
  25 point
 • Ch.23: Trốn đi
  Ch.23: Trốn đi

  548

  30.01.2021
  25 point
 • Ch.24: Mèo khóc chuột
  Ch.24: Mèo khóc chuột

  544

  06.02.2021
  25 point
 • Ch.25: Ăn miếng trả miếng
  Ch.25: Ăn miếng trả miếng

  523

  13.02.2021
  25 point
 • Ch.26: Phiền phức đến rồi
  Ch.26: Phiền phức đến rồi

  494

  20.02.2021
  25 point
 • Ch.27: Thượng Quan Mộng
  Ch.27: Thượng Quan Mộng

  479

  27.02.2021
  25 point
 • Ch.28: Ra oai trong tửu lâu
  Ch.28: Ra oai trong tửu lâu

  463

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.29: Ánh mắt khác
  Ch.29: Ánh mắt khác

  452

  13.03.2021
  25 point
 • Ch.30: Bị gọi về nhà
  Ch.30: Bị gọi về nhà

  430

  20.03.2021
  25 point
 • Ch.31: Lâu ngày không gặp
  Ch.31: Lâu ngày không gặp

  434

  27.03.2021
  25 point
 • Ch.32: Cắt tóc trả ân
  Ch.32: Cắt tóc trả ân

  443

  03.04.2021
  25 point
 • Ch.33: Thuốc giải đắt giá
  Ch.33: Thuốc giải đắt giá

  439

  10.04.2021
  25 point
 • Ch.34: Cô thay đổi rồi
  Ch.34: Cô thay đổi rồi

  429

  17.04.2021
  25 point
 • Ch.35: Dọn đến nhà mới
  Ch.35: Dọn đến nhà mới

  422

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.36: Khách không mời
  Ch.36: Khách không mời

  432

  27.04.2021
  25 point
 • Ch.37: Bóng dáng quen thuộc
  Ch.37: Bóng dáng quen thuộc

  450

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.38: Xả thân cứu người (1)
  Ch.38: Xả thân cứu người (1)

  484

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.39: Xả thân cứu người (2)
  Ch.39: Xả thân cứu người (2)

  494

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.40: Trị thương
  Ch.40: Trị thương

  487

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.41: Thải Mê các
  Ch.41: Thải Mê các

  483

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.42: Oan gia lại gặp nhau
  Ch.42: Oan gia lại gặp nhau

  479

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.43: Lãnh Phong sư đệ
  Ch.43: Lãnh Phong sư đệ

  487

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.44: Hội tân tú nhân tài
  Ch.44: Hội tân tú nhân tài

  465

  04.05.2021
  25 point
 • Ch.45: Hai Hiên Viên Thác (1)
  Ch.45: Hai Hiên Viên Thác (1)

  449

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.46: Hai Hiên Viên Thác (2)
  Ch.46: Hai Hiên Viên Thác (2)

  440

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.47: Sự thật của vương triều Hiên Viên
  Ch.47: Sự thật của vương triều Hiên Viên

  446

  11.05.2021
  25 point
 • Ch.48: Đấu võ không vả mặt
  Ch.48: Đấu võ không vả mặt

  432

  13.05.2021
  25 point