Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 55
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  561

  18.11.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  434

  18.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  364

  18.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  304

  18.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  268

  18.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  248

  18.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  211

  18.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  185

  18.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  161

  18.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  147

  18.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  129

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  121

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  108

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  93

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  96

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  93

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  78

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  65

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  64

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  65

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  60

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  60

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  54

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  51

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  54

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  51

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  48

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  50

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  46

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  44

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  45

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  50

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  44

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  44

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  43

  27.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  46

  03.02.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  54

  10.02.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  52

  17.02.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  46

  24.02.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  57

  03.03.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  56

  10.03.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  52

  17.03.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  51

  24.03.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  49

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  35

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  3

  14.04.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  2

  21.04.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  3

  28.04.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  2

  05.05.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  3

  12.05.2021
  25 coin