Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 39
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  217

  18.11.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  170

  18.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  136

  18.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  115

  18.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  101

  18.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  100

  18.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  76

  18.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  67

  18.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  52

  18.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  50

  18.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  44

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  42

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  36

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  35

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  35

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  33

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  30

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  21

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  24

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  21

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  15

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  16

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  16

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  11

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  14

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  13

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  10

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  8

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  9

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  0

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  0

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  0

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  0

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  1

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  0

  27.01.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  1

  03.02.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  0

  10.02.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  0

  17.02.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  0

  24.02.2021
  25 coin
Tải ngay