Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 40
 • Ch.0: Gia đình hạnh phúc
  Ch.0: Gia đình hạnh phúc

  95

  17.11.2020
 • Ch.1: Ngày cử hành hôn lễ
  Ch.1: Ngày cử hành hôn lễ

  79

  17.11.2020
 • Ch.2: Nói không mà được à
  Ch.2: Nói không mà được à

  66

  17.11.2020
 • Ch.3: Không nguyện ý
  Ch.3: Không nguyện ý

  68

  17.11.2020
 • Ch.4: Người gian xảo
  Ch.4: Người gian xảo

  63

  17.11.2020
 • Ch.5: Chán chường
  Ch.5: Chán chường

  56

  17.11.2020
 • Ch.6: Chỉ cần tin tưởng điều này
  Ch.6: Chỉ cần tin tưởng điều này

  52

  17.11.2020
 • Ch.7: Duyên cạn
  Ch.7: Duyên cạn

  42

  17.11.2020
 • Ch.8: Điều kiện kết hôn
  Ch.8: Điều kiện kết hôn

  52

  17.11.2020
 • Ch.9: Không gặp nhau nữa
  Ch.9: Không gặp nhau nữa

  43

  17.11.2020
 • Ch.10: Đồng lõa
  Ch.10: Đồng lõa

  35

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.11: Lớp ngụy trang rạn nứt
  Ch.11: Lớp ngụy trang rạn nứt

  35

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.12: Dùng vũ lực
  Ch.12: Dùng vũ lực

  36

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.13: Người thấu hiểu
  Ch.13: Người thấu hiểu

  33

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.14: Giao cho chị
  Ch.14: Giao cho chị

  33

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.15: Là sao?
  Ch.15: Là sao?

  31

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.16: Uy hiếp
  Ch.16: Uy hiếp

  33

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.17: Cứ thế...
  Ch.17: Cứ thế...

  27

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.18: Tiêu rồi!
  Ch.18: Tiêu rồi!

  31

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.19: Khởi đầu của tình yêu đơn phương (1)
  Ch.19: Khởi đầu của tình yêu đơn phương (1)

  30

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.20: Khởi đầu của tình yêu đơn phương (2)
  Ch.20: Khởi đầu của tình yêu đơn phương (2)

  28

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.21: Tin đồn
  Ch.21: Tin đồn

  25

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Ai yêu nhiều hơn
  Ch.22: Ai yêu nhiều hơn

  28

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Anh ấy điên quá
  Ch.23: Anh ấy điên quá

  31

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Không thể nói
  Ch.24: Không thể nói

  28

  17.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Xem như không có
  Ch.25: Xem như không có

  23

  24.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Không bao giờ tha thứ
  Ch.26: Không bao giờ tha thứ

  24

  01.12.2020
  25 point
 • Ch.27: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
  Ch.27: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau

  23

  08.12.2020
  25 point
 • Ch.28: Chốn dừng chân
  Ch.28: Chốn dừng chân

  24

  15.12.2020
  25 point
 • Ch.29: Anh em
  Ch.29: Anh em

  20

  22.12.2020
  25 point
 • Ch.30: Làm dâu
  Ch.30: Làm dâu

  24

  29.12.2020
  25 point
 • Ch.31: Người quan trọng nhất
  Ch.31: Người quan trọng nhất

  22

  05.01.2021
  25 point
 • Ch.32: Bí mật
  Ch.32: Bí mật

  21

  12.01.2021
  25 point
 • Ch.33: Đừng nói xin lỗi
  Ch.33: Đừng nói xin lỗi

  17

  19.01.2021
  25 point
 • Ch.34: Đổi gió
  Ch.34: Đổi gió

  5

  26.01.2021
  25 point
 • Ch.35: Cơm hộp làm cho anh
  Ch.35: Cơm hộp làm cho anh

  1

  02.02.2021
  25 coin
 • Ch.36: Không ổn
  Ch.36: Không ổn

  1

  09.02.2021
  25 coin
 • Ch.37: Anh biết rồi nhỉ?
  Ch.37: Anh biết rồi nhỉ?

  1

  16.02.2021
  25 coin
 • Ch.38: Mẹ mới
  Ch.38: Mẹ mới

  2

  23.02.2021
  25 coin
 • Ch.39: Không thích nhưng đối xử tốt
  Ch.39: Không thích nhưng đối xử tốt UP

  1

  02.03.2021
  25 coin
Tải ngay