Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TẠM DỪNG THEO LỊCH CỦA TÁC GIẢ
Số chương hiện tại: 63
 • Chương mở đầu

  9.363

  11.11.2020
 • Chương 1

  8.935

  11.11.2020
 • Chương 2

  8.172

  11.11.2020
 • Chương 3

  7.841

  11.11.2020
 • Chương 4

  7.591

  11.11.2020
 • Chương 5

  7.148

  11.11.2020
 • Chương 6

  6.804

  11.11.2020
 • Chương 7

  6.779

  11.11.2020
 • Chương 8

  6.422

  11.11.2020
 • Chương 9

  6.100

  11.11.2020
 • Chương 10

  5.777

  11.11.2020
 • Chương 11

  5.441

  11.11.2020
 • Chương 12

  5.263

  11.11.2020
 • Chương 13

  5.089

  11.11.2020
 • Chương 14

  5.212

  11.11.2020
 • Chương 15

  5.374

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 16

  4.429

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 17

  4.278

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 18

  3.895

  15.11.2020
  25 point
 • Chương 19

  3.790

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 20

  3.790

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 21

  3.717

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22

  3.788

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 23

  3.502

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 24

  3.474

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 25

  3.613

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 26

  3.601

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 27

  3.588

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 28

  3.774

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 29

  4.378

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 30

  3.772

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 31

  3.688

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 32

  3.537

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 33

  3.467

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 34

  3.405

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 35

  3.110

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 36

  3.100

  27.01.2021
  25 point
 • Chương 37

  3.179

  03.02.2021
  25 point
 • Chương 38

  2.810

  10.02.2021
  25 point
 • Chương 39

  2.753

  17.02.2021
  25 point
 • Chương 40

  2.703

  24.02.2021
  25 point
 • Chương 41

  2.068

  03.03.2021
  25 point
 • Chương 42

  1.938

  10.03.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.899

  17.03.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.452

  24.03.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.376

  25.08.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.405

  01.09.2021
  25 point
 • Chương 47

  238

  08.09.2021
  25 coin
 • Chương 48

  215

  15.09.2021
  25 coin
 • Chương 49

  186

  22.09.2021
  25 coin