Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 46
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  2.069

  11.11.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  1.918

  11.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.587

  11.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.561

  11.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.597

  11.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.495

  11.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.411

  11.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.458

  11.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.345

  11.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.258

  11.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.251

  11.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.212

  11.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.161

  11.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.100

  11.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.178

  11.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.170

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  1.088

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  1.068

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  985

  15.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  979

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  994

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  965

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.017

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  909

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  899

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  968

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  939

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  888

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  994

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  1.286

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  378

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  224

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  166

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  149

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  140

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  120

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  114

  27.01.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  91

  03.02.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  97

  10.02.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  115

  17.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  80

  24.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  81

  03.03.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  82

  10.03.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  84

  17.03.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  79

  24.03.2021
  25 coin
 • THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO

  578

  31.03.2021