Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 54
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  7.509

  11.11.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  7.195

  11.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  6.547

  11.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  6.347

  11.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  6.165

  11.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  5.798

  11.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  5.520

  11.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  5.486

  11.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  5.181

  11.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  4.896

  11.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  4.589

  11.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  4.259

  11.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  4.084

  11.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  3.910

  11.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  4.002

  11.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  3.897

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  3.308

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  3.205

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  2.940

  15.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  2.872

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  2.869

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  2.824

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  2.883

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  2.642

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  2.644

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.751

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  2.724

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  2.707

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  2.895

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  3.502

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  2.808

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  2.705

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  2.530

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  2.374

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  2.234

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  1.956

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  1.766

  27.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  1.557

  03.02.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  292

  10.02.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  275

  17.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  229

  24.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  227

  03.03.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  213

  10.03.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  220

  17.03.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  215

  24.03.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  186

  25.08.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  186

  01.09.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  143

  08.09.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  132

  15.09.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  117

  22.09.2021
  25 coin