Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 42
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  696

  11.11.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  609

  11.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  503

  11.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  525

  11.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  573

  11.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  580

  11.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  555

  11.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  589

  11.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  559

  11.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  507

  11.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  523

  11.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  529

  11.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  517

  11.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  481

  11.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  528

  11.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  503

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  472

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  465

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  409

  15.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  402

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  417

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  408

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  422

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  348

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  319

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  335

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  259

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  53

  30.11.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  53

  02.12.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  58

  09.12.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  48

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  49

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  45

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  49

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  49

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  46

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  47

  27.01.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  40

  03.02.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  40

  10.02.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  46

  17.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  27

  24.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  28

  03.03.2021
  25 coin
Tải ngay