Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 46
 • Ch.1: Cô nàng bé nhỏ
  Ch.1: Cô nàng bé nhỏ

  54

  09.11.2020
 • Ch.2: Anh chàng cao lớn
  Ch.2: Anh chàng cao lớn

  46

  09.11.2020
 • Ch.3: Chơi bóng chuyền nào! (1)
  Ch.3: Chơi bóng chuyền nào! (1)

  38

  09.11.2020
 • Ch.4: Chơi bóng chuyền nào! (2)
  Ch.4: Chơi bóng chuyền nào! (2)

  35

  09.11.2020
 • Ch.5: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (1)
  Ch.5: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (1)

  34

  09.11.2020
 • Ch.6: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (2)
  Ch.6: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (2)

  40

  09.11.2020
 • Ch.7: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (3)
  Ch.7: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (3)

  37

  09.11.2020
 • Ch.8: Đến nhà Oshima nào! (1)
  Ch.8: Đến nhà Oshima nào! (1)

  37

  09.11.2020
 • Ch.9: Đến nhà Oshima nào! (2)
  Ch.9: Đến nhà Oshima nào! (2)

  35

  09.11.2020
 • Ch.10: Đến nhà Oshima nào! (3)
  Ch.10: Đến nhà Oshima nào! (3)

  35

  09.11.2020
 • Ch.11: Ăn lẩu!
  Ch.11: Ăn lẩu!

  33

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.12: Cô gái vùng Kansai!
  Ch.12: Cô gái vùng Kansai!

  27

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.13: Thi cuối kì! (1)
  Ch.13: Thi cuối kì! (1)

  25

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.14: Thi cuối kì! (2)
  Ch.14: Thi cuối kì! (2)

  24

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.15: Thi cuối kì! (3)
  Ch.15: Thi cuối kì! (3)

  21

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.16: Thi cuối kì! (4)
  Ch.16: Thi cuối kì! (4)

  24

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.17: Thi cuối kì! (5)
  Ch.17: Thi cuối kì! (5)

  25

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.18: Thi cuối kì! (6)
  Ch.18: Thi cuối kì! (6)

  22

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.19: Thi cuối kì! (7)
  Ch.19: Thi cuối kì! (7)

  23

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.20: Thi cuối kì! (8)
  Ch.20: Thi cuối kì! (8)

  23

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.21: Bầu trời mùa đông
  Ch.21: Bầu trời mùa đông

  22

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Kết thúc học kì 2
  Ch.22: Kết thúc học kì 2

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Giáng Sinh thâu đêm (1)
  Ch.23: Giáng Sinh thâu đêm (1)

  17

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Giáng Sinh thâu đêm (2)
  Ch.24: Giáng Sinh thâu đêm (2)

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Giáng Sinh thâu đêm (3)
  Ch.25: Giáng Sinh thâu đêm (3)

  21

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Giáng Sinh nhà Oshima
  Ch.26: Giáng Sinh nhà Oshima

  18

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.27: Chuyện tình của bố mẹ Aikawa
  Ch.27: Chuyện tình của bố mẹ Aikawa

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Lễ chùa đầu năm (1)
  Ch.28: Lễ chùa đầu năm (1)

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Lễ chùa đầu năm (2)
  Ch.29: Lễ chùa đầu năm (2)

  18

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Lễ chùa đầu năm (3)
  Ch.30: Lễ chùa đầu năm (3)

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Bắt đầu học kì 3
  Ch.31: Bắt đầu học kì 3

  13

  16.11.2020
  25 point
 • Ch.32: Bước tiến lớn (1)
  Ch.32: Bước tiến lớn (1)

  13

  23.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Bước tiến lớn (2)
  Ch.33: Bước tiến lớn (2)

  10

  30.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Bước tiến lớn (3)
  Ch.34: Bước tiến lớn (3)

  13

  07.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Chơi trốn tìm
  Ch.35: Chơi trốn tìm

  11

  14.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Ngỏ lời mời
  Ch.36: Ngỏ lời mời

  6

  21.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Thơm má đấy nhé? (1)
  Ch.37: Thơm má đấy nhé? (1)

  8

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Thơm má đấy nhé? (2)
  Ch.38: Thơm má đấy nhé? (2)

  7

  04.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Đôi bạn (1)
  Ch.39: Đôi bạn (1)

  7

  11.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Đôi bạn (2)
  Ch.40: Đôi bạn (2)

  6

  18.01.2021
  25 point
 • Ch.41: Đôi bạn (3)
  Ch.41: Đôi bạn (3)

  7

  25.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Chàng trai biết yêu (1)
  Ch.42: Chàng trai biết yêu (1)

  0

  01.02.2021
  25 coin
 • Ch.43: Chàng trai biết yêu (2)
  Ch.43: Chàng trai biết yêu (2)

  0

  08.02.2021
  25 coin
 • Ch.44: Chàng trai biết yêu (3)
  Ch.44: Chàng trai biết yêu (3)

  0

  15.02.2021
  25 coin
 • Ch.45: Chàng trai biết yêu (4)
  Ch.45: Chàng trai biết yêu (4)

  0

  22.02.2021
  25 coin
 • Ch.46: Chàng trai biết yêu (5)
  Ch.46: Chàng trai biết yêu (5)

  0

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay