Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 84
 • Ch.1: Cô nàng bé nhỏ

  576

  09.11.2020
 • Ch.2: Anh chàng cao lớn

  467

  09.11.2020
 • Ch.3: Chơi bóng chuyền nào! (1)

  407

  09.11.2020
 • Ch.4: Chơi bóng chuyền nào! (2)

  364

  09.11.2020
 • Ch.5: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (1)

  341

  09.11.2020
 • Ch.6: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (2)

  321

  09.11.2020
 • Ch.7: Những cố gắng của anh chàng cao lớn (3)

  292

  09.11.2020
 • Ch.8: Đến nhà Oshima nào! (1)

  281

  09.11.2020
 • Ch.9: Đến nhà Oshima nào! (2)

  260

  09.11.2020
 • Ch.10: Đến nhà Oshima nào! (3)

  257

  09.11.2020
 • Ch.11: Ăn lẩu!

  254

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.12: Cô gái vùng Kansai!

  195

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.13: Thi cuối kì! (1)

  182

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.14: Thi cuối kì! (2)

  159

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.15: Thi cuối kì! (3)

  142

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.16: Thi cuối kì! (4)

  146

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.17: Thi cuối kì! (5)

  151

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.18: Thi cuối kì! (6)

  126

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.19: Thi cuối kì! (7)

  125

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.20: Thi cuối kì! (8)

  122

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.21: Bầu trời mùa đông

  121

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Kết thúc học kì 2

  120

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Giáng Sinh thâu đêm (1)

  123

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Giáng Sinh thâu đêm (2)

  113

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Giáng Sinh thâu đêm (3)

  118

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Giáng Sinh nhà Oshima

  110

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.27: Chuyện tình của bố mẹ Aikawa

  108

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Lễ chùa đầu năm (1)

  114

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Lễ chùa đầu năm (2)

  109

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Lễ chùa đầu năm (3)

  110

  09.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Bắt đầu học kì 3

  102

  16.11.2020
  25 point
 • Ch.32: Bước tiến lớn (1)

  108

  23.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Bước tiến lớn (2)

  102

  30.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Bước tiến lớn (3)

  104

  07.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Chơi trốn tìm

  103

  14.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Ngỏ lời mời

  92

  21.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Thơm má đấy nhé? (1)

  96

  28.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Thơm má đấy nhé? (2)

  99

  04.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Đôi bạn (1)

  100

  11.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Đôi bạn (2)

  97

  18.01.2021
  25 point
 • Ch.41: Đôi bạn (3)

  94

  25.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Chàng trai biết yêu (1)

  99

  01.02.2021
  25 point
 • Ch.43: Chàng trai biết yêu (2)

  93

  08.02.2021
  25 point
 • Ch.44: Chàng trai biết yêu (3)

  92

  15.02.2021
  25 point
 • Ch.45: Chàng trai biết yêu (4)

  87

  22.02.2021
  25 point
 • Ch.46: Chàng trai biết yêu (5)

  82

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.47: Cậu chính là hậu quả (1)

  94

  08.03.2021
  25 point
 • Ch.48: Cậu chính là hậu quả (2)

  86

  15.03.2021
  25 point
 • Ch.49: Cậu chính là hậu quả (3)

  85

  22.03.2021
  25 point
 • Ch.50: Cậu chính là hậu quả (4)

  88

  29.03.2021
  25 point