Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 52
 • Chương 1
  Chương 1

  644

  10.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  457

  10.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  425

  10.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  411

  10.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  374

  10.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  388

  10.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  361

  10.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  357

  10.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  329

  10.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  383

  10.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  306

  10.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  314

  10.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  301

  10.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  285

  10.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  285

  10.11.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  274

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  249

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  246

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  221

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  227

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  283

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  237

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  210

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  209

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  179

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  194

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  182

  24.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  176

  01.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  195

  08.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  180

  15.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  179

  22.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  158

  29.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  148

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  152

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  155

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  140

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  169

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  87

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  86

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  68

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  62

  26.01.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  73

  02.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  26

  09.02.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  17

  16.02.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  16

  23.02.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  20

  02.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  20

  09.03.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  23

  16.03.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  20

  23.03.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  17

  30.03.2021
  25 coin