Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 46
 • Chương 1
  Chương 1

  227

  10.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  165

  10.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  152

  10.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  154

  10.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  148

  10.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  165

  10.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  151

  10.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  145

  10.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  136

  10.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  163

  10.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  134

  10.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  146

  10.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  124

  10.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  122

  10.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  117

  10.11.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  107

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  96

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  89

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  85

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  90

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  120

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  91

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  80

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  72

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  60

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  71

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  61

  24.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  58

  01.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  66

  08.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  63

  15.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  59

  22.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  44

  29.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  37

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  34

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  28

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  23

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  2

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  2

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  2

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  3

  19.01.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  0

  26.01.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  2

  02.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  1

  09.02.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  1

  16.02.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  2

  23.02.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  3

  02.03.2021
  25 coin
Tải ngay