Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 46
 • Ch.1: Gim Geon Ha (1)
  Ch.1: Gim Geon Ha (1)

  67

  08.11.2020
 • Ch.2: Gim Geon Ha (2)
  Ch.2: Gim Geon Ha (2)

  40

  08.11.2020
 • Ch.3: Lee Yeon Eun (1)
  Ch.3: Lee Yeon Eun (1)

  38

  08.11.2020
 • Ch.4: Lee Yeon Eun (2)
  Ch.4: Lee Yeon Eun (2)

  37

  08.11.2020
 • Ch.5: Yu Bo Ram (1)
  Ch.5: Yu Bo Ram (1)

  39

  08.11.2020
 • Ch.6: Yu Bo Ram (2)
  Ch.6: Yu Bo Ram (2)

  34

  08.11.2020
 • Ch.7: Yu Bo Ram (3)
  Ch.7: Yu Bo Ram (3)

  33

  08.11.2020
 • Ch.8: Yu Bo Ram (4)
  Ch.8: Yu Bo Ram (4)

  32

  08.11.2020
 • Ch.9: Yu Bo Ram (5)
  Ch.9: Yu Bo Ram (5)

  33

  08.11.2020
 • Ch.10: Yu Bo Ram (6)
  Ch.10: Yu Bo Ram (6)

  32

  08.11.2020
 • Ch.11: Tin đồn
  Ch.11: Tin đồn

  25

  08.11.2020
 • Ch.12: Người tư vấn
  Ch.12: Người tư vấn

  27

  08.11.2020
 • Ch.13: Lee Hye Ju (1)
  Ch.13: Lee Hye Ju (1)

  25

  08.11.2020
 • Ch.14: Lee Hye Ju (2)
  Ch.14: Lee Hye Ju (2)

  27

  08.11.2020
 • Ch.15: Lee Hye Ju (3)
  Ch.15: Lee Hye Ju (3)

  23

  08.11.2020
 • Ch.16: Lee Hye Ju (4)
  Ch.16: Lee Hye Ju (4)

  25

  08.11.2020
 • Ch.17: Lee Hye Ju (5)
  Ch.17: Lee Hye Ju (5)

  26

  08.11.2020
 • Ch.18: Lee Hye Ju (6)
  Ch.18: Lee Hye Ju (6)

  27

  08.11.2020
 • Ch.19: Lee Hye Ju (7)
  Ch.19: Lee Hye Ju (7)

  26

  08.11.2020
 • Ch.20: Choe Yeo Reum (1)
  Ch.20: Choe Yeo Reum (1)

  22

  08.11.2020
 • Ch.21: Choe Yeo Reum (2)
  Ch.21: Choe Yeo Reum (2)

  24

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Jang Min Chan (1)
  Ch.22: Jang Min Chan (1)

  24

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Jang Min Chan (2)
  Ch.23: Jang Min Chan (2)

  20

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Jang Min Chan (3)
  Ch.24: Jang Min Chan (3)

  21

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Jang Min Chan (4)
  Ch.25: Jang Min Chan (4)

  20

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Jang Min Chan (5)
  Ch.26: Jang Min Chan (5)

  18

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.27: Jang Min Chan (6)
  Ch.27: Jang Min Chan (6)

  16

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Jang Min Chan (7)
  Ch.28: Jang Min Chan (7)

  11

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Jang Min Chan (8)
  Ch.29: Jang Min Chan (8)

  11

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Jang Min Chan (9)
  Ch.30: Jang Min Chan (9)

  15

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Jang Min Chan (10)
  Ch.31: Jang Min Chan (10)

  13

  15.11.2020
  25 point
 • Ch.32: Jang Min Chan (11)
  Ch.32: Jang Min Chan (11)

  14

  22.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Jang Min Chan (12)
  Ch.33: Jang Min Chan (12)

  14

  29.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Jang Min Chan (13)
  Ch.34: Jang Min Chan (13)

  16

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Jang Min Chan (14)
  Ch.35: Jang Min Chan (14)

  13

  13.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Một ngày tồi tệ (1)
  Ch.36: Một ngày tồi tệ (1)

  15

  20.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Một ngày tồi tệ (2)
  Ch.37: Một ngày tồi tệ (2)

  12

  27.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Một ngày tồi tệ (3)
  Ch.38: Một ngày tồi tệ (3)

  11

  03.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Một ngày tồi tệ (4)
  Ch.39: Một ngày tồi tệ (4)

  7

  10.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (1)
  Ch.40: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (1)

  8

  17.01.2021
  25 point
 • Ch.41: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (2)
  Ch.41: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (2)

  6

  24.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (3)
  Ch.42: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (3)

  0

  31.01.2021
  25 coin
 • Ch.43: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (4)
  Ch.43: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (4)

  0

  07.02.2021
  25 coin
 • Ch.44: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (5)
  Ch.44: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (5)

  0

  14.02.2021
  25 coin
 • Ch.45: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (6)
  Ch.45: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (6)

  0

  21.02.2021
  25 coin
 • Ch.46: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (1)
  Ch.46: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (1)

  0

  28.02.2021
  25 coin
Tải ngay