Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 85
 • Ch.1: Gim Geon Ha (1)

  555

  08.11.2020
 • Ch.2: Gim Geon Ha (2)

  361

  08.11.2020
 • Ch.3: Lee Yeon Eun (1)

  330

  08.11.2020
 • Ch.4: Lee Yeon Eun (2)

  267

  08.11.2020
 • Ch.5: Yu Bo Ram (1)

  265

  08.11.2020
 • Ch.6: Yu Bo Ram (2)

  242

  08.11.2020
 • Ch.7: Yu Bo Ram (3)

  228

  08.11.2020
 • Ch.8: Yu Bo Ram (4)

  210

  08.11.2020
 • Ch.9: Yu Bo Ram (5)

  196

  08.11.2020
 • Ch.10: Yu Bo Ram (6)

  197

  08.11.2020
 • Ch.11: Tin đồn

  168

  08.11.2020
 • Ch.12: Người tư vấn

  163

  08.11.2020
 • Ch.13: Lee Hye Ju (1)

  155

  08.11.2020
 • Ch.14: Lee Hye Ju (2)

  162

  08.11.2020
 • Ch.15: Lee Hye Ju (3)

  154

  08.11.2020
 • Ch.16: Lee Hye Ju (4)

  145

  08.11.2020
 • Ch.17: Lee Hye Ju (5)

  152

  08.11.2020
 • Ch.18: Lee Hye Ju (6)

  156

  08.11.2020
 • Ch.19: Lee Hye Ju (7)

  148

  08.11.2020
 • Ch.20: Choe Yeo Reum (1)

  148

  08.11.2020
 • Ch.21: Choe Yeo Reum (2)

  164

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Jang Min Chan (1)

  150

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Jang Min Chan (2)

  135

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Jang Min Chan (3)

  136

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Jang Min Chan (4)

  131

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Jang Min Chan (5)

  111

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.27: Jang Min Chan (6)

  116

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Jang Min Chan (7)

  104

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Jang Min Chan (8)

  102

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Jang Min Chan (9)

  107

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Jang Min Chan (10)

  99

  15.11.2020
  25 point
 • Ch.32: Jang Min Chan (11)

  96

  22.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Jang Min Chan (12)

  96

  29.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Jang Min Chan (13)

  105

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Jang Min Chan (14)

  91

  13.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Một ngày tồi tệ (1)

  110

  20.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Một ngày tồi tệ (2)

  98

  27.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Một ngày tồi tệ (3)

  95

  03.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Một ngày tồi tệ (4)

  84

  10.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (1)

  85

  17.01.2021
  25 point
 • Ch.41: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (2)

  86

  24.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (3)

  78

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.43: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (4)

  75

  07.02.2021
  25 point
 • Ch.44: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (5)

  71

  14.02.2021
  25 point
 • Ch.45: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (6)

  69

  21.02.2021
  25 point
 • Ch.46: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (1)

  65

  28.02.2021
  25 point
 • Ch.47: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (2)

  63

  07.03.2021
  25 point
 • Ch.48: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (3)

  60

  14.03.2021
  25 point
 • Ch.49: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (4)

  68

  21.03.2021
  25 point
 • Ch.50: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (5)

  66

  28.03.2021
  25 point