Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1 PLUS

  8.987

  04.11.2020
 • Chương 2 PLUS

  7.508

  04.11.2020
 • Chương 3 PLUS

  7.055

  04.11.2020
 • Chương 4 PLUS

  6.593

  04.11.2020
 • Chương 5 PLUS

  6.318

  04.11.2020
 • Chương 6 PLUS

  5.887

  04.11.2020
 • Chương 7 PLUS

  6.289

  04.11.2020
 • Chương 8 PLUS

  6.631

  04.11.2020
 • Chương 9 PLUS

  6.626

  04.11.2020
 • Chương 10 PLUS

  7.509

  04.11.2020
 • Chương 11 PLUS

  5.642

  04.11.2020
 • Chương 12 PLUS

  5.212

  04.11.2020
 • Chương 13 PLUS

  4.752

  04.11.2020
 • Chương 14 PLUS

  4.974

  04.11.2020
 • Chương 15 PLUS

  4.941

  04.11.2020
 • Chương 16 PLUS

  4.147

  04.11.2020
 • Chương 17 PLUS

  3.976

  04.11.2020
 • Chương 18 PLUS

  4.019

  04.11.2020
 • Chương 19 PLUS

  3.952

  04.11.2020
 • Chương 20 PLUS

  4.684

  04.11.2020
 • Chương 21 PLUS

  5.711

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  6.370

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  4.254

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  3.467

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 25 PLUS

  3.703

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 26 PLUS

  6.093

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 27 PLUS

  597

  18.11.2020
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  367

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  366

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  451

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  345

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  223

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  182

  25.11.2020
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  211

  02.12.2020
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  198

  09.12.2020
  25 coin
 • Chương 36 PLUS

  143

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  153

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 38 PLUS

  178

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 39 PLUS

  148

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 40 PLUS

  145

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối PLUS

  427

  20.01.2021
  25 coin