Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE[EVENT] GIẢM GIÁ 25 COIN -> 20 COIN
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  1.142

  04.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  833

  04.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  792

  04.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  759

  04.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  752

  04.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  745

  04.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  751

  04.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  752

  04.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  806

  04.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  957

  04.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  695

  04.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  664

  04.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  569

  04.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  616

  04.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  601

  04.11.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  482

  04.11.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  462

  04.11.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  453

  04.11.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  428

  04.11.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  520

  04.11.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  608

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  712

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  484

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  350

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  352

  04.11.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  522

  11.11.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  218

  18.11.2020
  20 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  144

  23.11.2020
  20 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  143

  23.11.2020
  20 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  166

  23.11.2020
  20 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  115

  23.11.2020
  20 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  16

  23.11.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  14

  25.11.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  19

  02.12.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  12

  09.12.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  7

  16.12.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  8

  23.12.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  9

  30.12.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  8

  06.01.2021
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  8

  13.01.2021
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  32

  20.01.2021
  20 coin
Tải ngay