Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 62
 • Chương 1
  Chương 1

  768

  31.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  606

  31.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  621

  31.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  584

  31.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  628

  31.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  541

  31.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  448

  31.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  482

  31.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  387

  31.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  365

  31.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  361

  31.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  353

  31.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  345

  31.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  346

  31.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  343

  31.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  314

  31.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  342

  31.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  373

  31.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  315

  31.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  319

  31.10.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  323

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  327

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  339

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  291

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  279

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  321

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  315

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  263

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  306

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  284

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  261

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  235

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  221

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  231

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  199

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  243

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  197

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  191

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  204

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  177

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  174

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  163

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  145

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  136

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  118

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  117

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  89

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  12

  26.12.2020
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  8

  02.01.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  7

  09.01.2021
  25 coin
Tải ngay