Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 68
 • Chương 1

  9.765

  31.10.2020
 • Chương 2

  8.443

  31.10.2020
 • Chương 3

  8.198

  31.10.2020
 • Chương 4

  7.699

  31.10.2020
 • Chương 5

  8.190

  31.10.2020
 • Chương 6

  6.706

  31.10.2020
 • Chương 7

  5.998

  31.10.2020
 • Chương 8

  5.967

  31.10.2020
 • Chương 9

  5.428

  31.10.2020
 • Chương 10

  5.169

  31.10.2020
 • Chương 11

  4.646

  31.10.2020
 • Chương 12

  4.481

  31.10.2020
 • Chương 13

  4.360

  31.10.2020
 • Chương 14

  4.272

  31.10.2020
 • Chương 15

  4.179

  31.10.2020
 • Chương 16

  3.974

  31.10.2020
 • Chương 17

  4.179

  31.10.2020
 • Chương 18

  4.590

  31.10.2020
 • Chương 19

  3.927

  31.10.2020
 • Chương 20

  4.052

  31.10.2020
 • Chương 21

  4.205

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 22

  3.733

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  3.870

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24

  3.335

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 25

  3.270

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 26

  3.520

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 27

  3.467

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 28

  3.122

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 29

  3.558

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 30

  3.198

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 31

  3.026

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32

  2.858

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  2.721

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  2.733

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  2.550

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  3.253

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 37

  2.588

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 38

  2.521

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 39

  2.636

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40

  2.435

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 41

  2.447

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 42

  2.427

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 43

  2.250

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 44

  2.305

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 45

  2.256

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 46

  2.480

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 47

  2.973

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48

  2.983

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 49

  558

  02.01.2021
  25 coin
 • Chương 50

  409

  09.01.2021
  25 coin