Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 52
 • Chương 1
  Chương 1

  319

  28.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  244

  28.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  249

  28.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  265

  28.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  233

  28.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  226

  28.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  216

  28.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  196

  28.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  182

  28.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  178

  28.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  178

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  189

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  176

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  174

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  178

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  157

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  149

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  145

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  149

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  155

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  139

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  138

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  134

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  119

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  116

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  132

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  111

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  114

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  108

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  121

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  104

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  129

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  129

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  131

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  123

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  127

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  125

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  119

  27.01.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  109

  03.02.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  112

  10.02.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  110

  17.02.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  85

  24.02.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  18

  03.03.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  18

  10.03.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  20

  17.03.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  18

  24.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  18

  31.03.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  22

  07.04.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  30

  14.04.2021
  25 coin
 • Điều mà tôi mong muốn vẫn chưa thuộc về tôi (1)
  Điều mà tôi mong muốn vẫn chưa thuộc về tôi (1)

  13

  21.04.2021
  25 coin