Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 43
 • Chương 1
  Chương 1

  235

  28.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  174

  28.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  179

  28.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  193

  28.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  169

  28.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  163

  28.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  161

  28.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  138

  28.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  124

  28.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  118

  28.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  117

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  120

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  115

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  114

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  119

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  99

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  94

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  90

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  96

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  103

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  88

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  87

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  85

  18.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  72

  25.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  72

  02.12.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  87

  09.12.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  67

  16.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  70

  23.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  65

  30.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  72

  06.01.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  58

  13.01.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  69

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  62

  20.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  9

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  9

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  7

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  10

  20.01.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  9

  27.01.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  9

  03.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  10

  10.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  13

  17.02.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  8

  24.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  6

  03.03.2021
  25 coin
Tải ngay