Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 32
 • Ch.0: Cuộc gặp gỡ
  Ch.0: Cuộc gặp gỡ

  260

  09.04.2020
 • Ch.1: Vết đen
  Ch.1: Vết đen

  206

  09.04.2020
 • Ch.2: Truyện cổ tích (1)
  Ch.2: Truyện cổ tích (1)

  186

  09.04.2020
 • Ch.3: Truyện cổ tích (2)
  Ch.3: Truyện cổ tích (2)

  187

  09.04.2020
 • Ch.4: Trò chơi tưởng tượng
  Ch.4: Trò chơi tưởng tượng

  171

  09.04.2020
 • Ch.5: Rừng
  Ch.5: Rừng

  161

  09.04.2020
 • Ch.6: Thích nghi
  Ch.6: Thích nghi

  167

  09.04.2020
 • Ch.7: Đánh thức tôi
  Ch.7: Đánh thức tôi

  153

  09.04.2020
 • Ch.8: Thang máy
  Ch.8: Thang máy

  149

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.9: Tiếng bước chân
  Ch.9: Tiếng bước chân

  128

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.10: Kiểm tra
  Ch.10: Kiểm tra

  110

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.11: Đầu
  Ch.11: Đầu

  109

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.12: Cánh đồng tuyết (1)
  Ch.12: Cánh đồng tuyết (1)

  89

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.13: Cánh đồng tuyết (2)
  Ch.13: Cánh đồng tuyết (2)

  97

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.14: Tượng điêu khắc
  Ch.14: Tượng điêu khắc

  97

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.15: Điều lo lắng
  Ch.15: Điều lo lắng

  106

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.16: Món quà
  Ch.16: Món quà

  81

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.17: Vết bầm
  Ch.17: Vết bầm

  82

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.18: Cốc cốc cốc (1)
  Ch.18: Cốc cốc cốc (1)

  76

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.19: Cốc cốc cốc (2)
  Ch.19: Cốc cốc cốc (2)

  81

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.20: Bạn
  Ch.20: Bạn

  94

  09.04.2020
  20 point
 • Ch.21: Giao lưu
  Ch.21: Giao lưu

  28

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.22: 30 phút
  Ch.22: 30 phút

  21

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.23: Vết nứt (1)
  Ch.23: Vết nứt (1)

  19

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.24: Vết nứt (2)
  Ch.24: Vết nứt (2)

  22

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.25: Búp bê (1)
  Ch.25: Búp bê (1)

  20

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.26: Búp bê (2)
  Ch.26: Búp bê (2)

  16

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.27: Ký ức
  Ch.27: Ký ức

  17

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.28: Mày là ai?
  Ch.28: Mày là ai?

  19

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.29: Giấc mơ
  Ch.29: Giấc mơ

  21

  09.04.2020
  20 coin
 • Ch.cuối: Tạm biệt
  Ch.cuối: Tạm biệt

  23

  21.04.2020
  20 coin
 • Lời tác giả
  Lời tác giả

  93

  25.04.2020