Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
8 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 52
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  973

  20.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  730

  20.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  608

  20.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  539

  20.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  529

  20.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  513

  20.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  473

  20.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  439

  20.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  434

  20.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  426

  20.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  399

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  362

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  339

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  310

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  303

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  293

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  284

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  298

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  279

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  278

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  289

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  293

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  284

  27.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  281

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  259

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  252

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  232

  24.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  234

  01.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  221

  08.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  213

  15.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  204

  22.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  224

  29.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  210

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  198

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  194

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  200

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  185

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  198

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  213

  02.02.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  200

  09.02.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  208

  16.02.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  202

  23.02.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  217

  02.03.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  270

  09.03.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  85

  16.03.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  64

  23.03.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  55

  30.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  45

  06.04.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  47

  13.04.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  44

  20.04.2021
  25 coin