Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
7 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 43
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  402

  20.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  244

  20.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  187

  20.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  166

  20.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  173

  20.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  179

  20.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  180

  20.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  160

  20.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  157

  20.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  156

  20.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  166

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  177

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  161

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  155

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  160

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  154

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  155

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  161

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  143

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  143

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  152

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  144

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  139

  27.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  142

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  119

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  116

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  93

  24.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  93

  01.12.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  82

  08.12.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  80

  15.12.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  74

  22.12.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  83

  29.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  74

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  66

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  63

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  57

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  10

  26.01.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  12

  26.01.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  19

  02.02.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  11

  09.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  9

  16.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  10

  23.02.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  9

  02.03.2021
  25 coin
Tải ngay