Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 72
 • Chương 1

  1.797

  24.10.2020
 • Chương 2

  1.505

  24.10.2020
 • Chương 3

  1.318

  24.10.2020
 • Chương 4

  1.200

  24.10.2020
 • Chương 5

  1.124

  24.10.2020
 • Chương 6

  1.050

  24.10.2020
 • Chương 7

  968

  24.10.2020
 • Chương 8

  943

  24.10.2020
 • Chương 9

  922

  24.10.2020
 • Chương 10

  862

  24.10.2020
 • Chương 11

  803

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 12

  690

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 13

  656

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 14

  621

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 15

  593

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 16

  535

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 17

  506

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 18

  528

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 19

  488

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 20

  474

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 21

  451

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 22

  448

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  424

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24

  413

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 25

  393

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 26

  379

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 27

  385

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 28

  361

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 29

  346

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 30

  341

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 31

  352

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 32

  345

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33

  358

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 34

  311

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 35

  316

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 36

  301

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 37

  305

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 38

  309

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 39

  293

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 40

  292

  02.01.2021
  25 point
 • Chương 41

  277

  09.01.2021
  25 point
 • Chương 42

  260

  16.01.2021
  25 point
 • Chương 43

  256

  23.01.2021
  25 point
 • Chương 44

  255

  30.01.2021
  25 point
 • Chương 45

  264

  06.02.2021
  25 point
 • Chương 46

  258

  13.02.2021
  25 point
 • Chương 47

  255

  20.02.2021
  25 point
 • Chương 48

  293

  27.02.2021
  25 point
 • Chương 49

  360

  06.03.2021
  25 point
 • Chương 50

  307

  13.03.2021
  25 point