Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1
  Chương 1

  306

  24.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  252

  24.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  213

  24.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  195

  24.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  178

  24.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  185

  24.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  154

  24.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  160

  24.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  165

  24.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  151

  24.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  154

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  141

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  143

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  133

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  132

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  113

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  105

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  112

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  112

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  100

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  100

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  96

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  91

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  79

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  78

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  64

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  73

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  64

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  62

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  69

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  67

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  66

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  68

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  59

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  56

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  55

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  50

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  54

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  53

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  48

  02.01.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  48

  09.01.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  44

  16.01.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  43

  23.01.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  37

  30.01.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  39

  06.02.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  28

  13.02.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  24

  20.02.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  14

  27.02.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  14

  06.03.2021
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  1

  13.03.2021
  25 coin