Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Ch.1: Một ngày xui xẻo
  Ch.1: Một ngày xui xẻo

  275

  21.10.2020
 • Ch.2: Gặp gỡ bất ngờ
  Ch.2: Gặp gỡ bất ngờ

  238

  21.10.2020
 • Ch.3: Chiếc ô giấy
  Ch.3: Chiếc ô giấy

  215

  21.10.2020
 • Ch.4: Bối rối
  Ch.4: Bối rối

  210

  21.10.2020
 • Ch.5: Phát cáu
  Ch.5: Phát cáu

  202

  21.10.2020
 • Ch.6: Của riêng
  Ch.6: Của riêng

  180

  21.10.2020
 • Ch.7: Rơi xuống
  Ch.7: Rơi xuống

  158

  21.10.2020
 • Ch.8: Có biến
  Ch.8: Có biến

  151

  21.10.2020
 • Ch.9: Giúp đỡ
  Ch.9: Giúp đỡ

  137

  21.10.2020
 • Ch.10: Truyền đạo
  Ch.10: Truyền đạo

  127

  21.10.2020
 • Ch.11: Lời hứa
  Ch.11: Lời hứa

  126

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.12: Bản tình ca của mắt kính (1)
  Ch.12: Bản tình ca của mắt kính (1)

  107

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.13: Bản tình ca của mắt kính (2)
  Ch.13: Bản tình ca của mắt kính (2)

  103

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.14: Bản tình ca của mắt kính (3)
  Ch.14: Bản tình ca của mắt kính (3)

  89

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.15: Bản tình ca của mắt kính (4)
  Ch.15: Bản tình ca của mắt kính (4)

  75

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.16: Bản tình ca của mắt kính (5)
  Ch.16: Bản tình ca của mắt kính (5)

  78

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.17: Bản tình ca của mắt kính (6)
  Ch.17: Bản tình ca của mắt kính (6)

  72

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.18: Bản tình ca của mắt kính (7)
  Ch.18: Bản tình ca của mắt kính (7)

  74

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.19: Bản tình ca của mắt kính (8)
  Ch.19: Bản tình ca của mắt kính (8)

  77

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.20: Bản tình ca của mắt kính (9)
  Ch.20: Bản tình ca của mắt kính (9)

  69

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.21: Kẻ hoang tưởng (1)
  Ch.21: Kẻ hoang tưởng (1)

  67

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.22: Kẻ hoang tưởng (2)
  Ch.22: Kẻ hoang tưởng (2)

  71

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.23: Kẻ hoang tưởng (3)
  Ch.23: Kẻ hoang tưởng (3)

  62

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.24: Kẻ hoang tưởng (4)
  Ch.24: Kẻ hoang tưởng (4)

  59

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.25: Kẻ hoang tưởng (5)
  Ch.25: Kẻ hoang tưởng (5)

  56

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.26: Kẻ hoang tưởng (6)
  Ch.26: Kẻ hoang tưởng (6)

  56

  28.10.2020
  25 point
 • Ch.27: Kẻ hoang tưởng (7)
  Ch.27: Kẻ hoang tưởng (7)

  54

  04.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Kẻ hoang tưởng (8)
  Ch.28: Kẻ hoang tưởng (8)

  56

  11.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Kẻ hoang tưởng (9)
  Ch.29: Kẻ hoang tưởng (9)

  59

  18.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Kẻ hoang tưởng (10)
  Ch.30: Kẻ hoang tưởng (10)

  58

  25.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Khúc ca buồn trong gương (1)
  Ch.31: Khúc ca buồn trong gương (1)

  55

  02.12.2020
  25 point
 • Ch.32: Khúc ca buồn trong gương (2)
  Ch.32: Khúc ca buồn trong gương (2)

  46

  09.12.2020
  25 point
 • Ch.33: Khúc ca buồn trong gương (3)
  Ch.33: Khúc ca buồn trong gương (3)

  45

  16.12.2020
  25 point
 • Ch.34: Khúc ca buồn trong gương (4)
  Ch.34: Khúc ca buồn trong gương (4)

  42

  23.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Khúc ca buồn trong gương (5)
  Ch.35: Khúc ca buồn trong gương (5)

  44

  30.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Khúc ca buồn trong gương (6)
  Ch.36: Khúc ca buồn trong gương (6)

  44

  06.01.2021
  25 point
 • Ch.37: Khúc ca buồn trong gương (7)
  Ch.37: Khúc ca buồn trong gương (7)

  48

  13.01.2021
  25 point
 • Ch.38: Khúc ca buồn trong gương (8)
  Ch.38: Khúc ca buồn trong gương (8)

  43

  20.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Khúc ca buồn trong gương (9)
  Ch.39: Khúc ca buồn trong gương (9)

  50

  27.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Khúc ca buồn trong gương (10)
  Ch.40: Khúc ca buồn trong gương (10)

  46

  03.02.2021
  25 point
 • Ch.41: Rơi vào đường cùng (1)
  Ch.41: Rơi vào đường cùng (1)

  42

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.42: Rơi vào đường cùng (2)
  Ch.42: Rơi vào đường cùng (2)

  41

  17.02.2021
  25 point
 • Ch.43: Rơi vào đường cùng (3)
  Ch.43: Rơi vào đường cùng (3)

  36

  24.02.2021
  25 point
 • Ch.44: Rơi vào đường cùng (4)
  Ch.44: Rơi vào đường cùng (4)

  46

  03.03.2021
  25 point
 • Ch.45: Rơi vào đường cùng (5)
  Ch.45: Rơi vào đường cùng (5)

  43

  10.03.2021
  25 point
 • Ch.46: Rơi vào đường cùng (6)
  Ch.46: Rơi vào đường cùng (6)

  46

  17.03.2021
  25 point
 • Ch.47: Rơi vào đường cùng (7)
  Ch.47: Rơi vào đường cùng (7)

  45

  24.03.2021
  25 point
 • Ch.48: Rơi vào đường cùng (8)
  Ch.48: Rơi vào đường cùng (8)

  40

  31.03.2021
  25 point
 • Ch.49: Rơi vào đường cùng (9)
  Ch.49: Rơi vào đường cùng (9)

  45

  07.04.2021
  25 point
 • Ch.50: Rơi vào đường cùng (10)
  Ch.50: Rơi vào đường cùng (10)

  49

  14.04.2021
  25 point