Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 43
 • Ch.1: Một ngày xui xẻo
  Ch.1: Một ngày xui xẻo

  130

  21.10.2020
 • Ch.2: Gặp gỡ bất ngờ
  Ch.2: Gặp gỡ bất ngờ

  115

  21.10.2020
 • Ch.3: Chiếc ô giấy
  Ch.3: Chiếc ô giấy

  106

  21.10.2020
 • Ch.4: Bối rối
  Ch.4: Bối rối

  104

  21.10.2020
 • Ch.5: Phát cáu
  Ch.5: Phát cáu

  102

  21.10.2020
 • Ch.6: Của riêng
  Ch.6: Của riêng

  95

  21.10.2020
 • Ch.7: Rơi xuống
  Ch.7: Rơi xuống

  77

  21.10.2020
 • Ch.8: Có biến
  Ch.8: Có biến

  66

  21.10.2020
 • Ch.9: Giúp đỡ
  Ch.9: Giúp đỡ

  56

  21.10.2020
 • Ch.10: Truyền đạo
  Ch.10: Truyền đạo

  52

  21.10.2020
 • Ch.11: Lời hứa
  Ch.11: Lời hứa

  56

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.12: Bản tình ca của mắt kính (1)
  Ch.12: Bản tình ca của mắt kính (1)

  47

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.13: Bản tình ca của mắt kính (2)
  Ch.13: Bản tình ca của mắt kính (2)

  48

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.14: Bản tình ca của mắt kính (3)
  Ch.14: Bản tình ca của mắt kính (3)

  39

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.15: Bản tình ca của mắt kính (4)
  Ch.15: Bản tình ca của mắt kính (4)

  35

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.16: Bản tình ca của mắt kính (5)
  Ch.16: Bản tình ca của mắt kính (5)

  35

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.17: Bản tình ca của mắt kính (6)
  Ch.17: Bản tình ca của mắt kính (6)

  29

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.18: Bản tình ca của mắt kính (7)
  Ch.18: Bản tình ca của mắt kính (7)

  30

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.19: Bản tình ca của mắt kính (8)
  Ch.19: Bản tình ca của mắt kính (8)

  29

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.20: Bản tình ca của mắt kính (9)
  Ch.20: Bản tình ca của mắt kính (9)

  26

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.21: Kẻ hoang tưởng (1)
  Ch.21: Kẻ hoang tưởng (1)

  27

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.22: Kẻ hoang tưởng (2)
  Ch.22: Kẻ hoang tưởng (2)

  25

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.23: Kẻ hoang tưởng (3)
  Ch.23: Kẻ hoang tưởng (3)

  21

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.24: Kẻ hoang tưởng (4)
  Ch.24: Kẻ hoang tưởng (4)

  18

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.25: Kẻ hoang tưởng (5)
  Ch.25: Kẻ hoang tưởng (5)

  18

  21.10.2020
  25 point
 • Ch.26: Kẻ hoang tưởng (6)
  Ch.26: Kẻ hoang tưởng (6)

  18

  28.10.2020
  25 point
 • Ch.27: Kẻ hoang tưởng (7)
  Ch.27: Kẻ hoang tưởng (7)

  19

  04.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Kẻ hoang tưởng (8)
  Ch.28: Kẻ hoang tưởng (8)

  22

  11.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Kẻ hoang tưởng (9)
  Ch.29: Kẻ hoang tưởng (9)

  19

  18.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Kẻ hoang tưởng (10)
  Ch.30: Kẻ hoang tưởng (10)

  21

  25.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Khúc ca buồn trong gương (1)
  Ch.31: Khúc ca buồn trong gương (1)

  19

  02.12.2020
  25 point
 • Ch.32: Khúc ca buồn trong gương (2)
  Ch.32: Khúc ca buồn trong gương (2)

  17

  09.12.2020
  25 point
 • Ch.33: Khúc ca buồn trong gương (3)
  Ch.33: Khúc ca buồn trong gương (3)

  16

  16.12.2020
  25 point
 • Ch.34: Khúc ca buồn trong gương (4)
  Ch.34: Khúc ca buồn trong gương (4)

  14

  23.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Khúc ca buồn trong gương (5)
  Ch.35: Khúc ca buồn trong gương (5)

  15

  30.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Khúc ca buồn trong gương (6)
  Ch.36: Khúc ca buồn trong gương (6)

  14

  06.01.2021
  25 point
 • Ch.37: Khúc ca buồn trong gương (7)
  Ch.37: Khúc ca buồn trong gương (7)

  13

  13.01.2021
  25 point
 • Ch.38: Khúc ca buồn trong gương (8)
  Ch.38: Khúc ca buồn trong gương (8)

  8

  20.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Khúc ca buồn trong gương (9)
  Ch.39: Khúc ca buồn trong gương (9)

  0

  27.01.2021
  25 coin
 • Ch.40: Khúc ca buồn trong gương (10)
  Ch.40: Khúc ca buồn trong gương (10)

  0

  03.02.2021
  25 coin
 • Ch.41: Rơi vào đường cùng (1)
  Ch.41: Rơi vào đường cùng (1)

  0

  10.02.2021
  25 coin
 • Ch.42: Rơi vào đường cùng (2)
  Ch.42: Rơi vào đường cùng (2)

  0

  17.02.2021
  25 coin
 • Ch.43: Rơi vào đường cùng (3)
  Ch.43: Rơi vào đường cùng (3)

  0

  24.02.2021
  25 coin
Tải ngay