Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE[EVENT] HOÀN COIN MỪNG TẾT TUẦN 4
Số chương hiện tại: 74
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  4.319

  16.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  2.226

  16.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.675

  16.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.923

  16.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.701

  16.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  3.030

  16.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.965

  16.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.741

  16.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.597

  16.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.736

  16.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.909

  16.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.433

  16.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.203

  16.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.268

  16.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.263

  16.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.292

  16.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.399

  16.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.360

  16.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.095

  16.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.023

  16.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.720

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  1.291

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.044

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  930

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  942

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  831

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  796

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  832

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  1.034

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  1.665

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  1.637

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  1.523

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  941

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  709

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  638

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  665

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  589

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  595

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  763

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  1.188

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  1.218

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  1.086

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  615

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  492

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  565

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  416

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  376

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  297

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  165

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  44

  19.12.2020
  25 coin
Tải ngay