Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 44
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  76

  16.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  60

  16.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  46

  16.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  45

  16.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  39

  16.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  39

  16.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  39

  16.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  37

  16.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  38

  16.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  38

  16.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  36

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  30

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  30

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  26

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  25

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  24

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  22

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  18

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  21

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  23

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  22

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  19

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  22

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  17

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  22

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  18

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  23

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  18

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  20

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  14

  20.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  18

  27.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  15

  04.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  16

  11.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  16

  18.12.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  16

  25.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  16

  01.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  16

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  15

  15.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  14

  22.01.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  1

  29.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  0

  05.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  0

  12.02.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  0

  19.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  0

  26.02.2021
  25 coin
Tải ngay