Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 72
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  486

  16.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  403

  16.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  326

  16.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  292

  16.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  281

  16.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  241

  16.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  216

  16.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  203

  16.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  184

  16.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  176

  16.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  185

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  147

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  141

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  134

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  121

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  117

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  109

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  105

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  111

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  115

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  109

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  101

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  104

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  103

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  108

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  103

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  104

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  107

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  102

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  92

  20.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  97

  27.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  93

  04.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  97

  11.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  95

  18.12.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  93

  25.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  101

  01.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  92

  08.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  93

  15.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  95

  22.01.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  104

  29.01.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  99

  05.02.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  103

  12.02.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  101

  19.02.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  102

  26.02.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  99

  05.03.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  107

  12.03.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  105

  19.03.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  108

  26.03.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  102

  02.04.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  112

  09.04.2021
  25 point