Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 47
 • Chương giới thiệu
  Chương giới thiệu

  144

  09.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  192

  09.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  146

  09.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  124

  09.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  69

  09.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  61

  09.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  51

  09.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  46

  09.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  42

  09.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  39

  09.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  38

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  34

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  26

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  26

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  25

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  31

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  21

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  16

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  19

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  21

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  21

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  20

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  15

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  15

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  18

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  18

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  17

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  13

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  14

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  16

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  11

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  11

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  10

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  12

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  10

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  11

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  11

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  2

  28.12.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  2

  04.01.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  2

  11.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  2

  18.01.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  1

  25.01.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  1

  01.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  2

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  2

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  1

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  2

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay