Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 58
 • Giới thiệu
  Giới thiệu

  833

  09.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  946

  09.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  800

  09.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  711

  09.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  615

  09.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  573

  09.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  526

  09.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  476

  09.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  456

  09.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  425

  09.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  397

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  308

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  262

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  235

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  214

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  198

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  164

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  152

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  155

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  147

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  137

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  129

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  122

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  122

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  128

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  124

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  131

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  115

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  119

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  120

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  110

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  108

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  111

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  115

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  109

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  104

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  108

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  98

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  98

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  99

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  99

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  95

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  149

  01.02.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  32

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  28

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  30

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  27

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  37

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  17

  15.03.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  16

  22.03.2021
  25 coin