Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 58
 • Giới thiệu
  Giới thiệu

  322

  09.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  400

  09.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  321

  09.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  274

  09.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  211

  09.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  191

  09.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  172

  09.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  159

  09.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  148

  09.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  137

  09.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  126

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  105

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  82

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  76

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  69

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  78

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  55

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  47

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  51

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  49

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  45

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  45

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  37

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  39

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  43

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  43

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  48

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  35

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  38

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  39

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  33

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  30

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  32

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  38

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  37

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  35

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  37

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  32

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  28

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  33

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  36

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  30

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  54

  01.02.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  23

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  19

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  22

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  21

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  32

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  10

  15.03.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  8

  22.03.2021
  25 coin