Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 58
 • Giới thiệu

  1.001

  09.10.2020
 • Chương 1

  1.097

  09.10.2020
 • Chương 2

  936

  09.10.2020
 • Chương 3

  823

  09.10.2020
 • Chương 4

  724

  09.10.2020
 • Chương 5

  669

  09.10.2020
 • Chương 6

  619

  09.10.2020
 • Chương 7

  567

  09.10.2020
 • Chương 8

  546

  09.10.2020
 • Chương 9

  504

  09.10.2020
 • Chương 10

  471

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 11

  368

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 12

  321

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 13

  286

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 14

  254

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 15

  243

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 16

  208

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 17

  198

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 18

  203

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 19

  189

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 20

  179

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 21

  170

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 22

  168

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  163

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 24

  165

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 25

  159

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 26

  165

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 27

  153

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 28

  153

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 29

  158

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 30

  146

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 31

  146

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 32

  143

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 33

  150

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 34

  141

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 35

  137

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 36

  144

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 37

  134

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 38

  132

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 39

  133

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 40

  131

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 41

  131

  25.01.2021
  25 point
 • Chương 42

  207

  01.02.2021
  25 point
 • Chương 43

  35

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 44

  30

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 45

  34

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 46

  29

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 47

  39

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 48

  18

  15.03.2021
  25 coin
 • Chương 49

  18

  22.03.2021
  25 coin