Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 116
 • Chương 0
  Chương 0

  1.057

  02.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  915

  02.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  809

  02.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  789

  02.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  728

  02.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  698

  02.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  675

  02.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  699

  02.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  629

  02.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  617

  02.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  641

  02.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  534

  02.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  541

  02.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  523

  02.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  497

  02.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  511

  02.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  476

  02.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  496

  02.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  440

  02.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  421

  02.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  475

  02.10.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  459

  02.10.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  428

  02.10.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  372

  02.10.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  389

  02.10.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  409

  02.10.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  401

  02.10.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  396

  02.10.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  401

  02.10.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  382

  02.10.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  442

  02.10.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  416

  02.10.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  415

  02.10.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  402

  02.10.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  398

  02.10.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  356

  02.10.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  363

  02.10.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  361

  02.10.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  358

  02.10.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  365

  02.10.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  345

  07.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  363

  11.10.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  311

  14.10.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  295

  18.10.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  312

  21.10.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  327

  25.10.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  315

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  327

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  293

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  274

  31.10.2020
  25 point