Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREETạm dừng cập nhật - Phần 2 sẽ quay lại ngay thôi!
Số chương hiện tại: 67
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  779

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  568

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  486

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  559

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  593

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  567

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  566

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  477

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  468

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  462

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  372

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  409

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  422

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  436

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  361

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  400

  01.10.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  347

  02.10.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  348

  03.10.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  351

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  321

  05.10.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  400

  05.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  302

  06.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  290

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  308

  08.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  269

  09.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  319

  10.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  316

  12.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  273

  17.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  309

  19.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  245

  24.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  250

  26.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  241

  31.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  233

  02.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  223

  05.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  213

  09.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  231

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  257

  16.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  284

  19.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  190

  23.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  202

  26.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  230

  30.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  227

  03.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  197

  07.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  208

  10.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  183

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  178

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  190

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 48
  Phần 1 Chương 48

  202

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 49
  Phần 1 Chương 49

  170

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 50
  Phần 1 Chương 50

  157

  14.12.2020
  25 point
Tải ngay