Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
12 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Ch.0: Mở đầu
  Ch.0: Mở đầu

  534

  25.09.2020
 • Ch.1: Bông hoa màu đỏ
  Ch.1: Bông hoa màu đỏ

  435

  25.09.2020
 • Ch.2: Bóng gió
  Ch.2: Bóng gió

  341

  25.09.2020
 • Ch.3: Đứa trẻ ngỗ ngược
  Ch.3: Đứa trẻ ngỗ ngược

  332

  25.09.2020
 • Ch.4: Ánh mắt
  Ch.4: Ánh mắt

  306

  25.09.2020
 • Ch.5: Bạch kim
  Ch.5: Bạch kim

  275

  25.09.2020
 • Ch.6: Em là loài hoa nào?
  Ch.6: Em là loài hoa nào?

  292

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.7: Sự tương phản
  Ch.7: Sự tương phản

  244

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.8: Phủ định
  Ch.8: Phủ định

  204

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.9: Xỏ khuyên
  Ch.9: Xỏ khuyên

  203

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.10: Che giấu
  Ch.10: Che giấu

  218

  25.09.2020
  25 point
 • Ch.11: Vấn đề đã cũ
  Ch.11: Vấn đề đã cũ

  76

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.12: Đỏ
  Ch.12: Đỏ

  56

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.13: Đặc điểm chung
  Ch.13: Đặc điểm chung

  49

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.14: Liều thuốc mới
  Ch.14: Liều thuốc mới

  42

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.15: Hoa hồng
  Ch.15: Hoa hồng

  40

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.16: Hương thơm đồng điệu
  Ch.16: Hương thơm đồng điệu

  43

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.17: Ký ức quẩn quanh
  Ch.17: Ký ức quẩn quanh

  35

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.18: Ngổn ngang trăm mối
  Ch.18: Ngổn ngang trăm mối

  30

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.19: Vết thương ở lại
  Ch.19: Vết thương ở lại

  37

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.20: Đồng sàng dị mộng
  Ch.20: Đồng sàng dị mộng

  44

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.21: Nảy mầm
  Ch.21: Nảy mầm

  42

  25.09.2020
  25 coin
 • Ch.cuối: Bông hoa màu xanh
  Ch.cuối: Bông hoa màu xanh

  64

  25.09.2020
  25 coin
Tải ngay