Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Chương 1
  Chương 1

  2.436

  25.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  2.166

  25.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.852

  25.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.751

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 5
  Chương 5

  1.454

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  1.302

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  1.175

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  1.034

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  960

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  965

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  826

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  761

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  712

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  706

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  661

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  686

  29.09.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  705

  06.10.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  613

  13.10.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  596

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  597

  27.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  589

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  557

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  591

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  579

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  601

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  587

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  647

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  205

  04.11.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  126

  05.11.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  69

  06.11.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  71

  07.11.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  61

  10.11.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  64

  17.11.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  121

  24.11.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  56

  01.12.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  44

  08.12.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  44

  15.12.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  43

  22.12.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  41

  29.12.2020
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  90

  05.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 1: Câu chuyện trước đó
  Ngoại truyện 1: Câu chuyện trước đó

  34

  12.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 2: Câu chuyện sau đó
  Ngoại truyện 2: Câu chuyện sau đó

  38

  19.01.2021
  25 coin