Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1

  517

  25.09.2020
 • Chương 2

  419

  25.09.2020
 • Chương 3

  374

  25.09.2020
 • Chương 4

  366

  25.09.2020
 • Chương 5

  353

  25.09.2020
 • Chương 6

  351

  25.09.2020
 • Chương 7

  321

  25.09.2020
 • Chương 8

  313

  25.09.2020
 • Chương 9

  300

  25.09.2020
 • Chương 10

  302

  25.09.2020
 • Chương 11

  301

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 12

  266

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 13

  227

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 14

  216

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 15

  197

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 16

  193

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 17

  175

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 18

  168

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 19

  153

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 20

  147

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 21

  133

  28.09.2020
  25 point
 • Chương 22

  131

  05.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  127

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 24

  121

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 25

  115

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 26

  113

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 27

  107

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 28

  114

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 29

  107

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 30

  104

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 31

  95

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 32

  98

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 33

  93

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 34

  101

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 35

  100

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 36

  66

  11.01.2021
  25 coin
 • Chương 37

  68

  18.01.2021
  25 coin
 • Chương 38

  69

  25.01.2021
  25 coin
 • Chương 39

  82

  01.02.2021
  25 coin
 • Chương 40

  81

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 41

  76

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 42

  78

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 43

  84

  01.03.2021
  25 coin
 • Chương 44

  100

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 45

  31

  15.03.2021
  25 coin
 • Chương 46

  31

  22.03.2021
  25 coin
 • Chương 47

  30

  29.03.2021
  25 coin
 • Chương 48

  31

  05.04.2021
  25 coin
 • Chương 49

  30

  12.04.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  44

  19.04.2021
  25 coin