Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 43
 • Chương 1
  Chương 1

  138

  25.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  120

  25.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  102

  25.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  105

  25.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  100

  25.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  112

  25.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  99

  25.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  95

  25.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  94

  25.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  98

  25.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  103

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  101

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  78

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  75

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  72

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  63

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  55

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  53

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  47

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  36

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  30

  28.09.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  32

  05.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  29

  12.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  25

  19.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  24

  26.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  19

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  19

  09.11.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  21

  16.11.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  18

  23.11.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  18

  30.11.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  13

  07.12.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  12

  14.12.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  12

  21.12.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  13

  28.12.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  13

  04.01.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  12

  11.01.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  5

  18.01.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  0

  25.01.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  1

  01.02.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  0

  08.02.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  0

  15.02.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  0

  22.02.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  0

  01.03.2021
  25 coin
Tải ngay